List Jerzego Buzka z okazji odsłonięcia symbolicznego grobu Hieronima Dekutowskiego i towarzyszy w Lublinie z 30 maja 1999 roku

Warszawa, dnia 30 maja 1999 roku. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Buzek. Zarząd Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej–Wolności i Niezawisłości „Zaporczyków” przy Zarządzie Okręgowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lublinie. Żołnierze Majora „Zapory”, ostatnim rozkazem Waszego dowódcy były słowa: „My nigdy się nie poddamy!”. Wypełniliście ten rozkaz do końca. Przetrwaliście czasy więzienia i cierpienia, lata oszczerstw i upokorzeń. Nigdy nie poddaliście się i nie zapomnieliście o swoim dowódcy i pomordowanych kolegach. Doczekaliście się wolności. I oto dziś, wypełniając ludzki i żołnierski obowiązek, składacie ich prochy w symbolicznej mogile. Grób Majora „Zapory” i jego oficerów – jak wszystkie groby tego świata – jest znakiem smutku i rozpaczy, ale ten grób jest też symbolem zwycięstwa prawdy i sprawiedliwości. Komuniści odebrali Waszemu dowódcy i Waszym kolegom życie, odmówili im prawa do pochówku i wyznaczyli miejsce na „śmietniku historii”. Jednak idea prawdy i wolności, za którą Major „Zapora” i jego podkomendni oddali życie, zwyciężyła. Polska jest wolna i niepodległa. Majorze „Zaporo”, wszyscy polegli, zmarli i żyjący żołnierze Armii Krajowej Lubelszczyzny, którymi dowodziłeś! Rzeczpospolita o Was pamięta! Jerzy Buzek.