List Joanny Gajak do Piotra Norberta Kononowicza z 24 lutego 2012 roku

Urząd Miasta Lublin, Wydział Geodezji, ulica Wieniawska 14, 20–071 Lublin, telefon: 81–466–2100, faks: 81–466–2101, e–mail: geodezja@lublin.eu, strona internetowa: http://www.um.lublin.eu/. GD.ZI.0114–1–11/10. Lublin, dnia 24 lutego 2012 roku. Pan Piotr Norbert Kononowicz, ulica Bolesława Śmiałego 3/16, 20–611 Lublin. Nawiązując do Pana wniosku, z dnia 19 stycznia 2010 roku, o nadanie imienia Hieronima Dekutowskiego jednej z ulic w mieście Lublinie, uprzejmie informuję, że w dniu 23 lutego 2012 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy imienia Hieronima Dekutowskiego nowej ulicy, na odcinku od Alei Witosa do Drogi Męczenników Majdanka. Zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, magister inżynier Joanna Gajak. Otrzymują: 1) adresat, 2) ad acta.