List Joanny Gajak do Piotra Norberta Kononowicza z 5 marca 2010 roku

Urząd Miasta Lublin, Wydział Geodezji, ulica Wieniawska 14, 20–071 Lublin, telefon: 81–466–2100, faks: 81–466–2101, e–mail: geodezja@lublin.eu. GD.ZI.0114–1–11a/10. Lublin, dnia 5 marca 2010 roku. Pan Piotr Norbert Kononowicz, ulica Bolesława Śmiałego 3/16, 20–611 Lublin. Odpowiadając na Pana wniosek, z dnia 19 stycznia 2010 roku, o nazwanie jednej z ulic miasta Lublina imieniem Hieronima Dekutowskiego, uprzejmie informuję, że wniosek ten rozpatrywany był przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin, na posiedzeniu w dniu 2 marca 2010 roku. Zespół przedstawioną propozycję zaopiniował pozytywnie. Z uwagi na brak (w chwili obecnej) nowych ulic do nazwania, propozycja ta wpisana została do tzw. „banku nazw”, celem dalszego wykorzystania przy opracowaniu projektu uchwały, w miarę pojawienia się potrzeb. Zastępca dyrektora, magister inżynier Joanna Gajak. Otrzymują: 1) adresat, 2) ad acta.