List Lecha Kaczyńskiego z okazji odsłonięcia pomnika Hieronima Dekutowskiego „Zapory” w Tarnobrzegu z 11 listopada 2009 roku

Uczestnicy uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Tarnobrzegu. Panie Prezydencie! Szanowni Bliscy majora Hieronima Dekutowskiego! Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych! Czcigodni Kapłani! Szanowni Państwo! Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika majora Hieronima Dekutowskiego – „Zapory”. Dzięki staraniom społeczności ziemi tarnobrzeskiej, pamięć o bohaterach walk, toczonych w obronie najważniejszych dla Polaków wartości, pozostaje żywa i umacnia naszą tożsamość. Oddanie czci „Zaporze”, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, ma wymiar symboliczny – żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, a po wojnie polskiego podziemia antykomunistycznego, uhonorowany zostaje pomnikiem w dniu, gdy świętujemy 91. rocznicę odzyskania niepodległości. Major Hieronim Dekutowski i żołnierze drugiej konspiracji zostali skazani przez komunistyczne władze na zapomnienie. Dopiero przed dwudziestu laty, po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, w wolnej już ojczyźnie, ich postacie zostały przywrócone narodowej pamięci. Żołnierze wyklęci wrócili na karty polskiej historii jako bohaterowie walki o niepodległe państwo i honor Polaków. Świadczy o tym pomnik, przed którym dzisiaj się Państwo zebrali. Za jeden z najważniejszych celów mojej prezydentury uznałem przywrócenie polskiej świadomości historycznej pamięci o tych, którzy walczyli i ginęli za to, byśmy mogli cieszyć się wolną ojczyzną. Dlatego podjąłem decyzję o objęciu honorowym patronatem uroczystości odsłonięcia pomnika majora Hieronima Dekutowskiego. Inicjatywa upamiętnienia „Zapory” jest godna wielkiego uznania. Pragnę złożyć wyrazy uszanowania inicjatorom powstania pomnika majora Hieronima Dekutowskiego, wszystkim, którzy wspierali tę szczytną ideę, za Państwa starania na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów. Odsłonięty dziś pomnik jest również ważnym przekazem dla przyszłych pokoleń. Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu młodzi Polacy będą stawiać sobie za wzór postawy obywatelskiej i patriotycznej tych, których dziś czcimy. W dniu Narodowego Święta Niepodległości składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej osobistej pomyślności i sukcesów. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.