List Lecha Sprawki do organizatorów i uczestników 10. Rajdu imienia majora cichociemnego Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” z 23 kwietnia 2023 roku

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Lublin, 23 kwietnia 2023 roku. Organizatorzy i Uczestnicy 10. Rajdu imienia majora cichociemnego Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Szanowni Państwo. „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!” – ostatnie przed śmiercią słowa Żołnierza Niezłomnego majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” spełniły się. Żyjemy w wolnej Polsce. Nie byłoby to jednak możliwe bez heroicznej postawy żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Podjęli oni nierówną walkę z imperium zła. Nie godzili się na sowietyzację naszej Ojczyzny i podporządkowanie jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Skazani na fizyczną i cywilną śmierć, na pogardę i zapomnienie, wracają obecnie do naszej zbiorowej pamięci. Żołnierze Niezłomni żyją w naszych polskich sercach. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy uczestniczą w 10. jubileuszowym Rajdzie imienia majora cichociemnego Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Na słowa uznania i szacunku zasługuje kultywowanie pamięci o naszych narodowych bohaterach. Niech wartości, za które oddawali oni swoje życie, będą drogowskazem dla współczesnego świata. Cześć i chwała bohaterom! Lech Sprawka.