Rozbrojenie posterunku Milicji Obywatelskiej w Krzczonowie

Odpis. Sprawozdanie końcowe. Lublin, dnia 18 marca 1946 roku. Ja, Smyk Jerzy, z Referatu Śledczego Komendy Powiatowej, prowadząc dochodzenie w sprawie napadu – przez bandę – na posterunek Milicji Obywatelskiej w Krzczonowie, ustaliłem, że była to banda – w sile od 32 do 35 ludzi – pod dowództwem znanego bandyty pseudonim „Zapora”. Banda ta była … Czytaj dalej Rozbrojenie posterunku Milicji Obywatelskiej w Krzczonowie