Dane o napadach dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały

Zamość, dnia 18 października 1947 roku. Do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. W odpowiedzi na pismo Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, z dnia 10 października 1947 roku, numer 3150/47, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu poniżej przesyła dane o napadach dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały, według podanego nam wzoru. 1) 26 października 1946 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana Cukrownia Klemensów, powiat Zamość, województwo Lublin. Zostało zrabowanych przeszło 75 metrów cukru, 52 pasy, 9 koni, 2 wozy, 3 kożuchy oraz 9 kabeków i 35 sztuk amunicji, od ochrony wartowniczej. 2) 4 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana spółdzielnia „Tęcza” w Terespolu, powiat Zamość, województwo Lublin. Zrabowano towar. 3) 7 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Krasnobrodzie, powiat Zamość, województwo Lublin. Zabito dwóch milicjantów, Chimka i Buczkowskiego, oraz zdemolowano posterunek. Krótką broń zabrano ze sobą, a długą połamano. 4) 7 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Potoczku, gmina Suchowola, powiat Zamość, województwo lubelskie. Zrabowano krótką broń, a długą połamano, oraz zdemolowano posterunek. 5) 9 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na centralę pocztową w Zwierzyńcu, powiat Zamość, gdzie została zrabowana telegraficzna aparatura i zerwane zostały telegraficzne druty. 6) 9 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” zostało rozbrojonych dwóch wartowników z browaru w Zwierzyńcu, powiat Zamość. 7) 11 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Nieliszu, powiat Zamość. Zrabowano dwa kabeki, sześć granatów, sześć koców, sześć mundurów i dwie pary butów. Posterunek zdemolowano. Udano się do spółdzielni, gdzie zrabowano wszystek towar. 8) 15 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana spółdzielnia w Radecznicy, powiat Zamość. Zrabowano towar. 9) 21 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Radecznicy, powiat Zamość. Posterunek został zdemolowany. Milicjant Gontarz został rozbrojony. 10) 26 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Zwierzyńcu. Zdemolowano posterunek. 11) 26 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Łaziskach, gmina Skierbieszów, powiat Zamość. Zabito komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej, Kozyrę Józefa, i dwóch milicjantów, Hawryluka Mieczysława i Gierszona Marcina. A czwarty, Sałamacha Franciszek, został ciężko ranny. Zabrano wszystką broń. 12) 30 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana gmina w Suchowoli. Zrabowano 40000 złotych. 13) 2 grudnia 1946 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana spółdzielnia w Latyczynie, gmina Radecznica, powiat Zamość. Zrabowano towar. 14) 12 grudnia 1946 roku przez bandę „Zapory”, na stacji kolejowej w Zwierzyńcu, powiat Zamość, został zabity milicjant Krzaczek i Referent z Wydziału Śledczego Milicji Obywatelskiej z Biłgoraja. 15) 16 grudnia 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Łabuniach, powiat Zamość. Zrabowano wszystką broń. 16) 17 grudnia 1946 roku przez bandę „Zapory” zostało zabitych pięciu członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy byli jako ochrona Obwodu w Zwierzyńcu, powiat Zamość. 17) 2 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” została zabita cała rodzina, składająca się z czterech osób, członków Polskiej Partii Robotniczej, we wsi Pniówek, gmina Sitno, powiat Zamość. 18) 2 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” został zabity kierownik browaru Jatutów, członek Polskiej Partii Robotniczej, obywatel Garbiec Stanisław, oraz dwóch milicjantów z ochrony browaru, obywatele Kowalczuk Józef i Bednarczuk Leszek. Zostawiono podpis „Samotnego”: „Tak płaci i będzie płacił oddział »Zapory«, zdrajcom Ojczyzny”. 19) 7 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” został zabity Paluch Józef, milicjant z posterunku Milicji Obywatelskiej w Zwierzyńcu. 20) 10 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” został obrabowany browar w Zwierzyńcu, powiat Zamość. Zrabowano 25666 złotych. 21) 13 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana spółdzielnia spożywców w Zwierzyńcu, powiat Zamość. Zrabowano towar i 20000 złotych. 22) 23 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana kasa biletowa na stacji Krasnobród, powiat Zamość. Zrabowano 7918 złotych. 23) 28 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” został zabity Jośkiewicz Józef, ze wsi Zaporze, gmina Radecznica, na tle politycznym (współpraca z Urzędem Bezpieczeństwa). 24) 29 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana spółdzielnia „Gromada” w Latyczynie, gmina Radecznica. Zabrano towar. 25) 8 lutego 1947 roku trzech bandytów obrabowało Fabrykę Mebli Giętych w Zwierzyńcu, powiat Zamość. Zabrano 178600 złotych. Zostawiono pokwitowanie z podpisem: „»Jadzinek« z pododdziału »Zapory«”. 26) Przez bandę „Zapory” została obrabowana spółdzielnia w Latyczynie, gmina Radecznica, powiat Zamość. Zrabowano 7000 złotych. 27) 17 stycznia 1947 roku, podczas operacji, przez bandę „Zapory” zostało zabitych dwóch żołnierzy Wojska Polskiego, dwóch z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz rannych czterech, w tym kierownik Wydziału Bezpieczeństwa, Mazur Bronisław. Było to obok wsi Latyczyn, powiat Zamość, gmina Radecznica. 28) 24 stycznia 1947 roku przez „Zaporę” został postrzelony Malinowski Feliks, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej z Zamościa. Wszystkie wyżej wymienione napady dokonane były przez bandę „Zapory” i pododdziały pod dowództwem „Jadzinka”, „Bohuna” i „Samotnego”. Kierownik Referatu Trzeciego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu, Gierczak, starszy chorąży. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu, Gloza, porucznik.