Wykaz dokonanych napadów przez bandę „Zapory” i pododdziały od czasu wyzwolenia do dnia 1 października 1947 roku na terenie powiatu biłgorajskiego

Wykaz dokonanych napadów przez bandę „Zapory” i pododdziały od czasu wyzwolenia do dnia 1 października 1947 roku na terenie powiatu biłgorajskiego. 1) 2 listopada 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na rodziny funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Biłgoraju, obywateli Kapronia Aleksandra i Fiodorka Aleksandra. Zdemolowano mieszkania, przez wytłuczenie naczyń kuchennych, zniszczenie pościeli i artykułów spożywczych. 2) 28 listopada 1946 roku przez pododdział „Zapory”, „Bohuna”, został dokonany napad terrorystyczny na funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej w Biłgoraju, obywateli Zaporę Stanisława i Krzaczka Edwarda, którzy zostali rozstrzeleni na stacji Zwierzyniec. 3) 4 grudnia 1946 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na wieś Kocudza, powiat Biłgoraj, gdzie zostało zdemolowanych kilka domów mieszkalnych członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Z powodu ciągłego ostrzeliwania się tychże, bandyci wycofali się, raniąc jedną kobietę. 4) 7 marca 1947 roku, przez pododdziały „Żbika”, „Jadzinka”, z bandy „Zapory”, został dokonany napad na Książka Jana, zamieszkałego we wsi Teodorówka, gmina Frampol. Z wymienionego ściągnęli odzież, buty oraz 27000 złotych gotówką. Wymieniony jest członkiem Polskiej Partii Robotniczej. Następnie dokonali napadu na Banacha Jana, zamieszkałego w wyżej wymienionej wsi, rabując mu części garderoby na ogólną sumę 100000 złotych. 5) 17 stycznia 1947 roku przez bandę „Zapory” została zorganizowana zasadzka, we wsi Albinów Mały, na grupę operacyjną Wojska Polskiego z Zamościa. W toku walki grupa operacyjna została rozbita, z której zostało zabitych sześciu żołnierzy i jeden woźnica, trzynastu rozbrojonych, dwóch uprowadzonych. Bandyci zrabowali radiostację i dwie skrzynki amunicji. 6) 19–20 lutego 1947 roku przez pododdział „Jadzinka”, bandy „Zapory”, został dokonany napad na spółdzielnię spożywców w osadzie Józefów, gmina Aleksandrów, powiat Biłgoraj. Zrabowano towary tekstylne i spożywcze na sumę 600000 złotych. 7) 19–20 lutego 1947 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na Portkę Andrzeja, członka Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkałego we wsi Kondraty, gmina Goraj, powiat Biłgoraj. Wymienionego uprowadzili i w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań rozstrzelili. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju, Gallant Bronisław.