Wykaz dokonanych przestępstw przez bandę „Zapory” i jego pododdziały za okres od 1944 roku do miesiąca października 1947 roku

Wykaz dokonanych przestępstw przez bandę „Zapory” i jego pododdziały za okres od 1944 roku do miesiąca października 1947 roku. 1) 8 września 1945 roku przez członków bandy „Zapory” został zabity milicjant Trzeciego Komisariatu, obywatel Misztal Franciszek, zamieszkały w kolonii Radawczyk, gmina Konopnica. 2) 12 listopada 1945 roku przez bandę „Zapory” został zraniony pracownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, obywatel sierżant Mierzycki Feliks. 3) 4 grudnia 1945 roku przez bandę „Zapory” zostało zrabowane zboże kontyngentowe w Majdanie Krężnickim. 4) 20 lutego 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Rysia”, został rozbrojony posterunek Milicji Obywatelskiej w Bełżycach. Bandyci zdemolowali cały budynek, zabierając wszystką broń z posterunku, i uprowadzając komendanta posterunku Niewinnego Władysława, i z Referatu Śledczego Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej w Lublinie Wiśniewskiego Pawła, po których nie ma żadnego śladu. 5) 2 marca 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Boruty”, została uprowadzona Zur Henryka, zamieszkała w Majdanie Brzezickim, gmina Piaski, powiat Lublin. Wyżej wymieniona banda uprowadziła Zur Henrykę do lasu, gdzie ją zamordowała. 6) 4 marca 1946 roku przez bandę „Zapory” został rozbrojony żołnierz Wojska Polskiego, obywatel Mojczak Leon, który był na urlopie w domu, we wsi Kiełczewice Dolne, gmina Piotrowice, powiat Lublin. 7) 6 marca 1946 roku przez oddział „Zapory” został zabity i spalony, wraz z mieszkaniem, członek Polskiej Partii Robotniczej, obywatel Drelich Jan, i drugi zraniony – Stalmowicz Jan, zamieszkali w Pawłowie, gmina Piotrowice, powiat Lublin. Podczas napadu zrabowano dwa kabeki, jedną pepeszę i jeden pistolet. 8) 6 marca 1946 roku przez oddział „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Bychawie. Bandyci zrabowali cztery kabeki, dwie pepesze, jednego Diegtiariowa, jeden pistolet, zabierając ze sobą milicjantów. Na drugi dzień ich puścili. 9) 12 marca 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Bohuna”, został rozbrojony posterunek Milicji Obywatelskiej w Niedrzwicy, z którego zabrano dwa kabeki i jedną pepeszę. Jednocześnie rozbrojono ochronę kolejową, zabierając siedem kabeków. W tym samym czasie obrabowano spółdzielnię spożywczą w Niedrzwicy. 10) 14 marca 1946 roku przez bandę „Rysia” zostało zabitych dwóch Żydów w Bełżycach. 11) 18 marca 1946 roku przez bandę „Rysia” został obrabowany skarbnik Szkoły Rolniczej, obywatel Zmarzlak Władysław, zamieszkały w Krężnicy Okrągłej, gmina Bełżyce. Bandyci zrabowali 12000 złotych. 12) 20 marca 1946 roku przez bandę „Rysia” został obrabowany piekarz Tarasiuk, zamieszkały w Bełżycach, powiat Lublin. Banda zrabowała mu 15000 złotych. 13) 26 marca 1946 roku przez bandę „Rysia” został dokonany napad rabunkowy na członka Polskiej Partii Robotniczej, obywatela Leszcza Józefa, zamieszkałego w Zemborzycach Terenyńskich. Zrabowano mu kabeka, numer 1442, amunicji dwadzieścia sztuk i flower. 14) W kwietniu 1946 roku przez bandę „Zapory” zostały rozbrojone posterunek Milicji Obywatelskiej w Bychawie, posterunek Milicji Obywatelskiej w Krzczonowie i posterunek Milicji Obywatelskiej w Wysokiem, gdzie zrabowano granatnik i spalono sowiecki samochód. 15) 6 kwietnia 1946 roku przez bandę „Zapory” zostało zabitych trzech członków Polskiej Partii Robotniczej i jeden członek Polskiego Stronnictwa Ludowego: 1) Kozioł Ignacy, 2) Rubaj Józef, 3) Grabczyński Adam, 4) Gadzała Ignacy. Wyżej wymienieni zamieszkiwali w Woli Gałęzowskiej, gmina Bychawa, powiat Lublin. 16) 7 kwietnia 1946 roku przez bandę „Zapory” został obrabowany wagon pocztowy na stacji Krężnica Jara, oraz dotkliwie pobity został Łabiga Józef, członek Polskiej Partii Robotniczej. 17) 9 kwietnia 1946 roku przez członka bandy „Zapory” został zraniony jeden pracownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, w czasie pogrzebu czterech osób zamordowanych przez bandę „Zapory”, we wsi Wola Gałęzowska, gmina Bychawa, powiat Lublin. 18) 20 kwietnia 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Iwana”, zostało dokonane zabójstwo czterech braci Pomorskich – według naszej ewidencji podejrzanych o rabunki. 19) W maju 1946 roku przez bandę „Zapory” został zatrzymany samochód na szosie koło Bychawy, gdzie zabito jednego człowieka, a drugiego raniono. 20) 20 kwietnia 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Rysia”, został zabity Jakubowski z Krza, gmina Bełżyce, za współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. 21) W maju 1946 roku przez bandę „Zapory”, w miejscowości Bełżyce, powiat Lublin, zostali zabici: kapitan Niewinny Paweł, z Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lublinie, i dwaj milicjanci – Buda Władysław i Kerpiński Stanisław. 22) W czerwcu 1946 roku przez bandę „Zapory” został obrabowany posterunek Milicji Obywatelskiej w Jabłonnie, i obrabowany ośrodek z inwentarzem w Jabłonnie, gmina Piotrków, powiat Lublin. 23) 2 czerwca 1946 roku przez bandę „Zapory” został zabity, w żukowskim lesie, podporucznik Wojska Polskiego, Piśmienierz Karol, z Batalionu Ochronnego z Nowego Świata. 24) 11 czerwca 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Jadzinka”, została urządzona zasadzka na Siódmy Kołobrzeski Pułk Piechoty Wojska Polskiego w Marysinie, gdzie zabito trzech żołnierzy, a pięciu raniono. 25) 11 czerwca 1946 roku w Marysinie banda „Jadzinka” urządziła zasadzkę na Siódmy Kołobrzeski Pułk Piechoty Wojska Polskiego i pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, gdzie zraniono siedmiu żołnierzy i zabrano im broń. Po kilku dniach dwóch żołnierzy zmarło. 26) 17 czerwca 1946 roku, przy transportowaniu z Bychawy do Lublina aresztowanych z bandy Franczaka, samochodem, w nocy, aresztowani, korzystając z ciemności, rzucili się na wartę, która ich pilnowała. Po odebraniu broni czwórkę zabili i jednego ranili, w tym dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, jednego pracownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, i jednego ormowca, zabierając broń wyżej wymienionym pracownikom. 27) W czerwcu 1946 roku przez pododdział „Bora”, z bandy „Zapory”, został zabity obywatel Piątkowski Mieczysław, Referent Wojskowy ze Starostwa Lublin. 28) 2 czerwca 1946 roku przez bandę „Zapory”, w sile 80 ludzi, w miejscowości Bychawa, gmina Bychawa, powiat Lublin, zostały zabrane trzy samochody i dwieście litrów benzyny, oraz zostały uszkodzone aparaty telefoniczne na poczcie i w gminie. 29) 2 czerwca 1946 roku przez bandę „Zapory”, w sile 80 ludzi, zostały zabrane papiery z gminy i posterunku w Krzczonowie, oraz zostały uszkodzone aparaty telefoniczne. 30) 23 czerwca 1946 roku banda „Zapory”, pododdział „Misia”, zrobiła napad na Chmiel, gmina Piotrków, powiat Lublin, gdzie spaliła dwóch członków Polskiej Partii Robotniczej, zabiła jednego ormowca i zabrała jeden karabin. 31) 23 czerwca 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Misia”, zostało rozbrojonych trzech ormowców, we wsi Olszanka, gmina Krzczonów, powiat Lublin. Zabrano jedną pepeszę i trzy karabiny. 32) W lipcu 1946 roku przez bandę „Zapory” została urządzona zasadzka na Siódmy Pułk Piechoty Wojska Polskiego w Ostrowie Tuszowskim, gdzie zabito kilku żołnierzy i spalono samochód. 33) 1 lipca 1946 roku banda „Rysia” dokonała napadu na pociąg osobowy na stacji Majdan Krężnicki, gdzie zabiła trzech Sowietów, trzy osoby cywilne rozbroiła oraz zabrała pieniądze z kasy kolejowej. 34) 11 lipca 1946 roku banda „Rysia” rozbroiła placówkę Polskiej Partii Robotniczej w kolonii Prawiedniki, gmina Zemborzyce, powiat Lublin, rabując cztery pepesze i jednego kabeka. 35) 12 lipca 1946 roku banda „Rysia” dokonała napadu na pociąg osobowy w miejscowości Majdan Strzeszkowice, gmina Niedrzwica, powiat Lublin, gdzie zostało zabitych trzech żołnierzy Armii Czerwonej i jeden milicjant z posterunku Milicji Obywatelskiej w Kraśniku. 36) 15 lipca 1946 roku banda „Rysia” dokonała napadu, we wsi Zemborzyce Kościelne, na spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej, oraz pobiła dotkliwie kierownika spółdzielni i dwóch członków Polskiej Partii Robotniczej, oraz z majątku Zemborzyce zrabowała siedem koni, dwie świnie i jedną jałówkę, na sumę łączną 1000000 złotych. 37) 23 lipca 1946 roku banda „Rysia” obrabowała spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej w Zemborzycach, zdemolowała sklep, obrabowała Cnotę Adama, członka Polskiej Partii Robotniczej, na sumę 20000 złotych, oraz – w Zemborzycach – z majątku państwowego zrabowała siedem koni, trzy wozy z uprzężą, dwie maciory, jedną jałówkę. 38) 28 lipca 1946 roku banda „Zapory” dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię w Bełżycach, powiat Lublin, gdzie zrabowała 21872 złotych gotówki. 39) 6 sierpnia 1946 roku banda „Zapory” dokonała napadu rabunkowego na transport sowiecki, stojący na stacji Niedrzwica, powiat Lublin, gdzie postrzeliła maszynistę i zrabowała z kasy kolejowej 9000 złotych gotówki. 40) 10 sierpnia 1946 roku banda „Lwa” rozbroiła milicjanta z posterunku Milicji Obywatelskiej w Biskupicach, Kurysia Jana. 41) 14 sierpnia 1946 roku banda „Misia” dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię w osadzie Bychawa, powiat Lublin, gdzie zrabowała pół miliona złotych. 42) 6 sierpnia 1946 roku „Ryś”, ze swoją bandą, pobił do nieprzytomności Grzybka Franciszka, za to, że rozlepiał afisze dotyczące Referendum, i pobił nauczycielkę Perłowską Krystynę, za to, że słuchała przez radio wiadomości z Rosji. 43) W sierpniu 1946 roku banda „Zapory”, w Świtakach, zabiła dwóch żołnierzy Siódmego Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, a czternastu rozbroiła. 44) 31 sierpnia 1946 roku banda „Rysia”, na terenie kolonii Osmolice, rozbroiła milicjanta z posterunku Milicji Obywatelskiej w Krzczonowie, powiat Lublin. 45) 3 września 1946 roku banda „Uskoka”, w sile 25 ludzi, zrabowała trzy świnie z majątku Turka, gmina Wólka, powiat Lublin. 46) 3 września 1946 roku banda „Rysia” zrabowała dwa konie, wraz z wozem, z majątku Żabia Wola, gmina Piotrowice, powiat Lublin. 47) 6 września 1946 roku banda „Misia” dokonała napadu na stację kolejową w Leśniczówce, gmina Niedrzwica, powiat Lublin, rabując z kasy kolejowej 12000 złotych gotówki. 48) 16 września 1946 roku banda „Misia” dokonała napadu na samochód, który przywiózł towar do spółdzielni w Piotrowicach, oraz zabrała samochód numer 31440. 49) 22 września 1946 roku banda „Uskoka” zabiła obywatela Tkaczyka Stanisława, w miejscowości Łuszczów, gmina Wólka, powiat Lublin. Przyczyną zabójstwa była chęć zrabowania mu 12000 złotych. 50) W październiku 1946 roku przez bandę „Ducha” został zabity obywatel Dajek Stefan, zamieszkały w Jaroszewicach, gmina Bełżyce, powiat Lublin, szofer Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 51) 9 października 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Rysia”, został zabity Skawiński Mieczysław z Jaroszewic, gmina Bełżyce, za współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. 52) 17 października 1946 roku banda „Uskoka” napadła na Tarkowskiego, członka Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkałego w Trzeciakach, gmina Mełgiew, powiat Lublin. Tarkowski nie otworzył drzwi. Bandyci wrzucili do mieszkania trzy granaty i z broni maszynowej ostrzelali mieszkanie, zabijając obywatela Tarkowskiego, jego żonę i syna. 53) 22 października 1946 roku banda „Szatana” dokonała napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Milejowie, z którego zrabowała cztery granaty, dwieście sztuk amunicji do kabeków i pięć płaszczy wojskowych. Bandyci udali się do fabryki marmolady w Milejowie, z której zrabowali 1280 kilogramów marmolady. Potem udali się do Urzędu Pocztowego i zdemolowali urządzenia pocztowe. Zabrali ze sobą komendanta Milicji Obywatelskiej, który był tam u swojej narzeczonej. 54) 2 listopada 1946 roku banda „Rysia” zrabowała dwa konie z wozem obywatelowi Łacudze Stanisławowi, zamieszkałemu w folwarku Mostki. 55) 1 grudnia 1946 roku przez bandę „Szatana” zostało zabitych czterech żołnierzy Siódmego Pułku Piechoty z Lublina, w miejscowości Jakubowice Końskie, gmina Jastków, powiat Lublin. 56) W grudniu 1946 roku, w Krężnicy Jarej, banda „Zapory” napadła na pociąg, rabując 260000 złotych gotówki. 57) 7 grudnia 1946 roku przez bandę „Zapory”, pododdział „Rysia”, został pobity obywatel Ćwikła Stanisław, zamieszkały w Wojciechowie, powiat Lublin. 58) 25 stycznia 1947 roku członek bandy „Zapory” odebrał urzędnikowi Zarządu Skarbowego w Lublinie, obywatelowi Czarnocie Karolowi, będącemu w Chodlu, pieniądze – 30000 złotych gotówki. 59) 1 lutego 1947 roku przez członka bandy „Zapory”, we wsi Tomaszowice, gmina Jastków, powiat Lublin, zostali zabici: obywatel Tarkowski Stanisław, lat 26, zamieszkały w Rurach Jezuickich, gmina Konopnica, i obywatel Matyra Aleksander, zamieszkały w Tomaszowicach, gmina Jastków, powiat Lublin. Za działalność społeczno–polityczną. 60) 7 lutego 1947 roku banda „Zapory”, w sile trzydziestu ludzi, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię w kolonii Niedrzwica, oraz na stację kolejową w Niedrzwicy, rabując – na szkodę spółdzielni – różne towary, oraz – na stacji kolejowej – pieniądze kasowe. 61) 12 lutego 1947 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Rysia”, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię w Głusku, gmina Zemborzyce, powiat Lublin, gdzie zrabowała 12500 złotych gotówki oraz towar na sumę 15000 złotych. 62) 19 lutego 1947 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Rysia”, dokonała napadu na placówkę Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Dominowie, zabierając dwanaście kabeków angielskich i dwie pepesze, oraz – na szkodę Związku Walki Młodych, który mieści się w ośrodku w Dominowie, gmina Zemborzyce – zrabowała broń, która była w szkole do obrony własnej. Banda, odjeżdżając, zabrała z ośrodka jedną parę koni, wraz z saniami, na sumę 80000 złotych. 63) 15 marca 1947 roku pododdział „Ordona”, bandy „Zapory”, w sile 25 ludzi, dokonał rabunku w spółdzielni spożywczej w Jastkowie, powiat Lublin, gdzie zrabował 9000 złotych gotówki i materiały włókiennicze. 64) 15 marca 1947 roku przez pododdział „Ordona”, bandy „Zapory”, w sile 25 ludzi, został dokonany napad rabunkowy na fabrykę marmolady w Milejowie, gmina Brzeziny, powiat Lublin, gdzie rozbrojono ochronę fabryki, zabierając jednego kabeka, czternaście metrów cukru i 31 kilogramów marmolady, a następnie dokonano rabunku spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Milejowie, skąd zabrano 20000 złotych, maszynę do pisania i inne materiały włókiennicze, na sumę 90000 złotych, i z Zarządu Gminy w Brzezinach zabrano 40000 złotych gotówki. 65) 15 marca 1947 roku przez bandę „Ordona”, w sile około piętnastu uzbrojonych ludzi, został dokonany napad rabunkowy na spółdzielnię spożywców w Jaszczowie, gmina Jaszczów, powiat Lublin, skąd zrabowano 9000 złotych gotówki i materiały włókiennicze. 66) 21 marca 1947 roku przez bandę „Zapory”, w miejscowości Chodel, w Zarządzie Gminy, został zabity jeden milicjant, jeden zraniony i jeden mocno pobity. Milicjanci byli pracownikami posterunku Milicji Obywatelskiej w Bełżycach. Oraz została zabrana broń – jeden Diegtiariow, jedna pepesza, jeden kabek i jeden pistolet. 67) 21 marca 1947 roku przez bandę „Rysia” został dokonany napad rabunkowy na Zarząd Gminy w Wojciechowie, gdzie zrabowano 160000 złotych. 68) 25 marca 1947 roku przez członka bandy „Rysia” został dokonany napad rabunkowy na obywatela Ćwiklińskiego Bronisława, zamieszkałego w Bełżycach handlarza, któremu zrabowano 10000 złotych gotówki oraz materiały włókiennicze na sumę 100000 złotych. 69) 12 kwietnia 1947 roku przez członków bandy „Zapory” został dokonano napad rabunkowy na spółdzielnię w Ratoszynie, gmina Chodel, powiat Lublin, gdzie zrabowano towary spółdzielcze na sumę 265000 złotych. 70) 14 kwietnia 1947 roku przez oddział „Renka”, w sile dziesięciu ludzi, został dokonany napad rabunkowy na spółdzielnię w Niedrzwicy, powiat Lublin, gdzie zrabowano 365000 złotych gotówki i towary spółdzielcze na sumę 1000000 złotych. 71) 18 maja 1947 roku przez członków bandy „Zapory” został dokonany napad rabunkowy na spółdzielnię w Kiełczewicach, gmina Piotrowice, powiat Lublin, gdzie zrabowano towary spółdzielcze na sumę 100000 złotych. 72) 16 maja 1947 roku przez trzech członków bandy „Zapory” został dokonany napad rabunkowy na spółdzielnię spożywców we wsi Wzgórze, gmina Bełżyce, powiat Lublin, gdzie zrabowano materiały spółdzielcze na sumę 200000 złotych. 73) 5 czerwca 1947 roku przez sześciu członków bandy „Rysia” został dokonany napad rabunkowy na spółdzielnię w Palikijach, gmina Wojciechów, powiat Lublin, gdzie zrabowano materiały spółdzielcze na sumę 79980 złotych i 15 groszy. 74) 8 czerwca 1947 roku przez bandę „Rysia”, w sile sześciu ludzi, został zatrzymany samochód nauki jazdy Zembelego z Lublina, na szosie w Konopnicy, którą to maszyną dokonano napadu terrorystycznego, zabijając Cnotę Adama, członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Olech Katarzynę, oraz raniono postrzałem Olech Władysławę, matkę Katarzyny, i silnie pobito Olecha Piotra. 75) 24 czerwca 1947 roku przez bandę „Renka”, w Chodlu, w potyczce z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej z posterunku w Opolu, powiat Puławy, w samochodzie komunikacyjnym, na trasie Lublin–Opole, została zabita jedna osoba cywilna, a druga została ranna, oraz został zabity członek bandy o pseudonimie „Jaskółka”. 76) 2 lipca 1947 roku przez bandy „Uskoka” i „Ordona” został dokonany napad terrorystyczny na wieś Puchaczów, gmina Brzeziny, powiat Lublin, gdzie dokonano morderstwa 21 osób cywilnych, a trzy osoby raniono. W tym trzech członków Polskiej Partii Robotniczej. 77) 18 lipca 1947 roku przez bandę „Bora” został dokonany rabunek kasy gminnej w Wojciechowie, gdzie zrabowano 28900 złotych gotówki. 78) 25 lipca 1947 roku przez członków bandy „Zapory” został dokonany napad rabunkowy na pociąg zbiorowy numer 8456 w Miłocinie, gdzie zrabowano jedenaście sztuk świń i trzy krowy. 79) 28 lipca 1947 roku członek bandy „Zapory”, „Pomidorek”, dokonał morderstwa Mełgiesia Wincentego i jego syna Mełgiesia Jana, w swoim własnym mieszkaniu, we wsi Żuków, gmina Krzczonów, powiat Lublin. Mełgieś Jan był członkiem nielegalnej organizacji Wolność i Niezawisłość. 80) 6 sierpnia 1947 roku trzech członków bandy „Rysia” zatrzymało samochód spółdzielni w Bełżycach, którym jechał do Lublina prezes tejże spółdzielni, Baba Antoni, rabując mu 260000 złotych gotówki, na szkodę spółdzielni w Bełżycach. 81) 29 sierpnia 1947 roku przez członków bandy „Zapory” został dokonany napad rabunkowy na ambulans pocztowy numer 112, w gminie Niedrzwica, powiat Lublin, z którego zrabowano list z Kraśnika o wartości 23400 złotych. 82) 22 września 1947 roku przez bandę „Uskoka”, w sile sześciu uzbrojonych ludzi, został dokonany napad rabunkowy na ośrodek państwowy w Rudniku, gmina Wólka, powiat Lublin, z którego zrabowano dwa konie z U.N.R.R.A. z wozem i dwie świnie, oraz – na szkodę ogrodnika tegoż ośrodka, obywatela Tomczyka Jana – zrabowano radioodbiornik, trzy garnitury męskie, zegarek złoty damski i bieliznę. Odbito w czterech egzemplarzach: 1 – do akt adresata, 2 – Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, 1 – Trzeci Referat Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, Joszczuk, porucznik.