Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” pod dowództwem „Uskoka” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku

Ściśle tajne. Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” pod dowództwem „Uskoka” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku. 1) 29 października 1944 roku banda „Uskoka” dokonała napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Ludwinie, gdzie zamordowała sześciu milicjantów, a mianowicie: 1) Stępnia Józefa, komendanta, 2) Piaseckiego Włodzimierza, 3) Białkowskiego Henryka, 4) Bieleckiego Jana, 5) Zdunka Mariana, 6) Maksymiuka Włodzimierza, oraz zabrała wszystką broń, jaką posiadał posterunek. 2) 16 listopada 1944 roku, we wsi Zezulin, gmina Ludwin, przez bandę „Uskoka” zostali zamordowani: Marzeta Mieczysław, podporucznik, pracownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie, oraz Piekarz Stanisław, komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Łęcznej. 3) 18 grudnia 1944 roku, we wsi Stara Wieś, gmina Ludwin, z gorzelni został zrabowany spirytus w ilości 650 litrów. 4) 5 stycznia 1945 roku przez bandę „Uskoka” zostali zamordowani, w lesie koło Kociej Góry, gmina Ludwin, Ławnik Alfred, podporucznik, i Monciarz Stanisław. 5) 16 stycznia 1945 roku przez bandę „Uskoka” zostali zamordowani milicjanci z posterunku w Ludwinie – Smyk Stanisław, Woliński Edward, Szaremeta Piotr. 6) 16 lutego 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Ludwinie, gdzie zostało zabitych czterech milicjantów z tegoż posterunku, oraz zdemolowany budynek i akta posterunku. 7) 12 marca 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy na ośrodek „Podzamcze”, gmina Ludwin, gdzie zostało zrabowanych 13742 złote, sześć jałówek, osiem koni, dziesięć zaprzęgów, czworo sani, osiem owiec, szesnaście metrów żyta, trzy metry owsa, trzy metry pszenicy. 8) 14 marca 1945 roku przez bandę „Uskoka”, we wsi Uciekajka, gmina Ludwin, zostało zamordowanych dziewięć osób, w tym ośmiu mężczyzn i jedna kobieta. 9) 11 kwietnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad terrorystyczny na grupę wojskową i Milicję Obywatelską w lesie Grądy, gmina Ludwin, gdzie zostało zamordowanych dziesięciu żołnierzy i dwóch milicjantów. 10) 18 kwietnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy na sołtysa gromady Wólka, gmina Ludwin, któremu zrabowano pieniądze i różne rzeczy. 11) 16 kwietnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został zamordowany Kiereta Józef, milicjant z posterunku Milicji Obywatelskiej w Łęcznej. 12) 21 kwietnia 1945 roku przez bandę „Uskoka”, ze wsi Brzostówka, gmina Serniki, zostali podczas zebrania uprowadzeni i zamordowani członkowie Polskiej Partii Robotniczej – Szalast Stanisław i Szalast Antoni. 13) 25 kwietnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad terrorystyczny na posterunek Milicji Obywatelskiej w Sernikach, gdzie zostali rozbrojeni będący na posterunku milicjanci. 14) 21 kwietnia 1945 roku przez bandę „Uskoka”, we wsi Ludwików Dolny, został zamordowany członek Polskiej Partii Robotniczej, Bernad Paweł. 15) 16 kwietnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy na gorzelnię w Jawidzu, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano trzy konie z uprzężą i wozem oraz 500 litrów spirytusu. 16) 3 maja 1945 roku przez bandę „Uskoka”, w sile dziesięciu ludzi, został dokonany napad rabunkowy na gorzelnię w Jawidzu, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano 250 litrów spirytusu. 17) 8 maja 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na Urząd Gminny i posterunek Milicji Obywatelskiej w Ludwinie, gdzie zdemolowano budynki. 18) 10 maja 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad terrorystyczny na posterunek Milicji Obywatelskiej i Dom Ludowy w Spiczynie, gdzie zostali zamordowani pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie – Kudla Hieronim i Siepsiak Wacław, oraz milicjanci tego posterunku – Żukowski Antoni, komendant, Smyk Bolesław, Sowa Wiktor, Michoń Jan i Wójtowicz Jan (członkowie Polskiej Partii Robotniczej), oraz inni – w ilości ośmiu osób, oraz została zrabowana wszystka broń. 19) 20 maja 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy na gorzelnię w Starej Wsi, gmina Ludwin, gdzie zostały zrabowane cztery konie z uprzężą, dwa wozy, 3000 litrów spirytusu. 20) 27 maja 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na mieszkańca wsi Kijany, gmina Spiczyn, gdzie został zamordowany Kosik Stanisław, oraz zostały zrabowane dwa kożuchy, dwa ubrania, dwie pary pantofli damskich, dwie główki do maszyny do szycia, 700 złotych gotówki. 21) 27 maja 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na gorzelnię w Jawidzu, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano jedną parę koni, na które dano pokwitowanie z podpisem: „plutonowy podchorąży »Kram«, dla Armii Krajowej”. 22) 29 maja 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na gorzelnię w Jawidzu, gmina Spiczyn, gdzie zostało zrabowanych 220 litrów spirytusu, na co dane było pokwitowanie z podpisem „Dla Armii Krajowej, »Janusz«, porucznik”. 23) 1 czerwca 1945 roku przez bandę „Uskoka”, we wsi Rogóźno, gmina Ludwin, zostało zamordowanych dwóch milicjantów. 24) 11 czerwca 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy na mieszkańca wsi i gminy Spiczyn, Chmielewskiego Stanisława, któremu zrabowano 2200 złotych. 25) 11 czerwca 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na spółdzielnię „Zorza”, we wsi i gminie Spiczyn, gdzie zrabowano towary na sumę 9000 złotych, dając pokwitowanie z podpisem: „porucznik »Makoszka«”. 26) 15 czerwca 1945 roku banda „Uskoka” dokonała napadu terrorystycznego na posterunek Milicji Obywatelskiej w Łęcznej, gdzie pobiła milicjantów oraz zrabowała broń i aparat telefoniczny. 27) 17 czerwca 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na spółdzielnię „Jutrzenka”, we wsi Ludwików, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano 1180 złotych. 28) 2 lipca 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy w Łęcznej, gdzie ludności cywilnej zrabowano 4140 złotych. 29) 19 lipca 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy na gorzelnię w Starej Wsi, gmina Ludwin, gdzie zrabowano 473 litry spirytusu. 30) 23 lipca 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy, na drodze we wsi Ludwików, gmina Spiczyn, gdzie Jeziorowi Edwardowi, urzędnikowi Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, zrabowano 10314 złotych oraz legitymację służbową. 31) 23 lipca 1945 roku przez bandę „Uskoka”, we wsi Rogóźno, gmina Ludwin, została zrabowana klacz. 32) 1 sierpnia 1945 roku przez bandę „Uskoka”, w sile dziesięciu ludzi, został dokonany napad rabunkowy na mieszkańca wsi i gminy Ludwin, Muchę Bronisława, któremu zrabowano trzy ubrania męskie. 33) 7 sierpnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad w mieście Łęczna, gdzie w magistracie zrabowano 31298 złotych i jedną maszynę do pisania, w spółdzielni „Ogniwo” – towary spożywcze, w spółdzielni rolniczo–handlowej „Rolnik” – zboże. 34) 22 sierpnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na spółdzielnię we wsi i gminie Ludwin, gdzie zrabowano towary spożywcze. 35) 7 września 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy w miejscowości Stara Wieś, gdzie zrabowano dwa konie wraz z wozem. 36) 15 września 1945 roku przez bandę „Uskoka” zostało dokonane morderstwo na osobie Jurka Jana, byłego członka Milicji Obywatelskiej w Lublinie, zamieszkałego w Wólce Rokickiej, gmina Łucka. 37) 3 października 1945 roku przez bandę „Uskoka”, we wsi Rogóźno, gmina Ludwin, zostali zamordowani Szpitun Katarzyna, Matros Katarzyna, Matros Eugeniusz, lat osiem, których bandyci zamordowali pałkami. 38) 29 października 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy we wsi i gminie Spiczyn, gdzie zrabowano plantatorom tytoń na sumę 840 kilogramów. 39) 16 października 1945 roku przez bandę „Uskoka” została zamordowana rodzina Nowaczka Stefana, zamieszkałego w kolonii i gminie Ludwin. 40) 10 listopada 1945 roku przez bandę „Uskoka”, na szkodę Szczuchniaka Józefa i Bochińskiego Tomasza, zamieszkałych w kolonii Kijany, gmina Spiczyn, zostało zrabowanych 145 kilogramów tytoniu. 41) 15 listopada 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy na spółdzielnię „Jutrzenka”, we wsi Ludwików, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano 270 kilogramów cukru. 42) 15 listopada 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy, gdzie w kolonii Stawek, gmina Spiczyn, został zrabowany tytoń, w sumie 1470 kilogramów, na co dano pokwitowanie z podpisem „Knyza”. 43) 24 listopada 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na gorzelnię w Jawidzu, gdzie zrabowano 171 litrów spirytusu. 44) 23 listopada 1945 roku przez bandę „Uskoka”, w Wólce Rokickiej, gmina Łucka, zostali obrabowani plantatorzy tytoniu, od których zabrano wszystek tytoń, dając pokwitowanie z podpisem „Knyza”. 45) 30 listopada 1945 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana gorzelnia w Jawidzu, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano 186 litrów spirytusu. 46) 5 grudnia 1945 roku przez bandę „Uskoka”, w sile około czterdziestu ludzi, został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Łęcznej. Zrabowano cztery kabeki, dwie pepesze, sto sztuk amunicji do pepeszy, dwieście do kabeków oraz rozmundurowano wszystkich milicjantów. 47) 9 grudnia 1945 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad rabunkowy, we wsi Stoczek, gmina Spiczyn, gdzie u 21 gospodarzy zrabowano 1445 kilogramów tytoniu. 48) 10 stycznia 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia „Rolnik” w Łęcznej. Zrabowano 18000 złotych. 49) 11 stycznia 1946 roku przez bandę „Uskoka” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Łęcznej, w wyniku czego został zabity jeden bandyta, a jeden milicjant został ranny. 50) 27 stycznia 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana gorzelnia w Starej Wsi, gmina Ludwin. Zrabowano 360 litrów spirytusu oraz rozbrojono dwóch milicjantów. 51) 27 stycznia 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity obywatel Kłoda Stanisław, zamieszkały w Zawieprzycach, gmina Spiczyn. 52) 25 lutego 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity obywatel Gryzio Antoni, pracownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie. 53) 13 lutego 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity obywatel Przystupa Stanisław, wraz z żoną, sołtys, zamieszkały w Wólce Nowej, gmina Ludwin. 54) 24 marca 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostało zabitych, we wsi Radzic Nowy, gmina Ludwin, trzech żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jeden został ranny. Zrabowano broń. 55) 18 kwietnia 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity sołtys gromady Ludwin, gmina Ludwin, obywatel Grzebski Aleksander. 56) 17 kwietnia 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana gorzelnia w Jawidzu, gmina Spiczyn. Zrabowano 130 litrów spirytusu. 57) 15 maja 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity Mil Kazimierz, żołnierz Służby Więziennej w Lublinie. 58) 25 maja 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana gorzelnia w Jawidzu, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano 163 litry spirytusu. 59) 25 maja 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia w Brzostówce, gmina Serniki. Zrabowano towar oraz pieniądze. 60) 6 czerwca 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici, w Spiczynie, gmina Spiczyn, Majcher Stanisław, podporucznik, wraz ze swoją żoną Marią. 61) 19 czerwca 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Charlężu, gmina Spiczyn – Trot Mikołaj, Jakubczak Franciszek, Dudziak Jan, Dudziak Czesław, Dudziak Bolesław, Dudziak Stanisław, Dudziak Józef, Pastusiak Tadeusz, Oleszek Wojciech. Zrabowano również broń. 62) 30 czerwca 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici obywatele Winiarscy – gospodarz, gospodyni oraz dwie córki (Irena i Marianna), zamieszkali w Janoszówce, gmina Spiczyn. 63) 30 lipca 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity obywatel Kopański Antoni, członek Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały w Jawidzu, gmina Spiczyn. Zrabowano rower. 64) 15 sierpnia 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici obywatele Abramiuk Jan, oficer śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Lubartowie, Borys Jan, oficer polityczno–wychowawczy Kołobrzeskiego Siódmego Pułku Piechoty w Lublinie, oraz Proch, gospodarz z kolonii Witaniów, gmina Ludwin. Zrabowano dwa pistolety. 65) 21 sierpnia 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity obywatel Nowicki Czesław, sekretarz gminny Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały we wsi i gminie Spiczyn. Zrabowano gospodarzowi spółdzielni w Spiczynie 9000 złotych, skarbnikowi – 9800 złotych, oraz towar na sumę 50000 złotych. 66) 30 sierpnia 1946 roku przez bandę „Uskoka” został obrabowany młyn w Łęcznej, gdzie zrabowano 10000 złotych. 67) 9 września 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostały obrabowane ośrodek „Podzamcze” oraz młyn w Łęcznej. Zrabowano dwa konie, dwie świnie, wagi około 320 kilogramów, 25 worków na chmiel. 68) 14 września 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici: Bujak Paweł, członek Polskiej Partii Robotniczej, Rześniewski Jan, członek Polskiej Partii Robotniczej, Kowalczyk Stanisław, Dobosz Józef, Dobosz Aniela, Kowalczyk Bronisława, zamieszkali we wsi i gminie Niemce. Zrabowano jeden pistolet, jednego kabeka oraz spalono dwa zabudowania. 69) 23 września 1946 roku przez bandę „Uskoka” została zrabowana spółdzielnia we wsi Zezulin, gmina Ludwin, gdzie zrabowano towary na sumę 6858 złotych oraz 24000 złotych gotówki. 70) 21 września 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana kasa tartaku Przybylskiego we wsi i gminie Łucka. Zrabowano 3490 złotych, dając pokwitowanie z podpisem „Ali”. 71) 24 września 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zrabowany tytoń we wsi Czerniejów, gmina Serniki. 72) 28 września 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana firma „Lubzel” w Łęcznej, gdzie zrabowano 30000 złotych. 73) 4–5 października 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici obywatele Podlodowski Maciej, jego żona Marianna i córka Waleria, zamieszkali w Czerniejowie, gmina Serniki. 74) 4 października 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia we wsi Janoszówka, gmina Spiczyn, gdzie zrabowano towary na ogólną sumę 30000 złotych, pozostawiając pokwitowanie z podpisem „Ptak”. 75) 13 października 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostały spalone budynki Jesionka Mikołaja i Oleszka Feliksa, zamieszkałych w Wólce Starej, gmina Ludwin. 76) 13 października 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali obrabowani Lech Paweł i Broński Antoni, zamieszkali w Janoszówce, gmina Spiczyn. Zrabowano 113 kilogramów tytoniu, pozostawiając pokwitowanie z podpisem „Witos”. 77) 17 października 1946 roku przez bandę „Uskoka”, połączoną z bandą „Jastrzębia”, został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Łęcznej, powiat Lubartów, gdzie rozbrojono milicjantów, zrabowano broń oraz uprowadzono komendanta i jego zastępcę. 78) 6 listopada 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia „Ogniwo” w Łęcznej, powiat Lubartów. Zrabowano 8970 złotych, pozostawiając pokwitowanie z podpisem „Żmija”. 79) 8 listopada 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana gmina Ludwin, gdzie zrabowano maszynę do pisania marki „Rekord”. 80) 16 listopada 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia we wsi Wólka Rokicka, gmina Łucka. Zrabowano 19815 złotych. 81) 16 listopada 1946 roku przez bandę „Uskoka” została zrabowana spółdzielnia „Snop”, we wsi Zawieprzyce, gmina Spiczyn. Zrabowano 25000 złotych. 82) 18 listopada 1946 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia rolniczo–handlowa w Łęcznej, powiat Lubartów. Zrabowano 29000 złotych. 83) 18 listopada 1946 roku przez bandę „Uskoka” został zabity obywatel Słomka Jan, członek Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały w Jawidzu, gmina Spiczyn. 84) 29 listopada 1946 roku przez bandę „Uskoka” został obrabowany Urząd Gminny w Ludwinie, skąd zostały zabrane maszyna do pisania marki „Ador” i powielacz. 85) 4 grudnia 1946 roku przez bandę „Uskoka”, połączoną z bandą „Jastrzębia”, został zabity obywatel Szymański Zdzisław, zamieszkały w Rozkopaczewie, gmina Ludwin. Spalono 26 gospodarstw wiejskich. 86) 7 grudnia 1946 roku przez bandę „Uskoka” został obrabowany Urząd Gminny w Spiczynie, gdzie bandyci zrabowali maszynę do pisania marki „Unterwoot” oraz 21570 złotych. 87) 28 lutego 1947 roku przez bandę „Uskoka” został obrabowany Zarząd Miejski, gdzie zrabowano 10000 złotych. Następnie ze spółdzielni „Rolnik” zrabowano 7500 złotych oraz z Zarządu Gminy Ludwin – 18000 złotych. 88) 28 lutego 1947 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici: Szaczon Konstancja, Saczon Halina, Stasiak Jan, Maciorowska Lucyna, zamieszkali w Łęcznej, powiat Lubartów. 89) 31 października 1946 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici: Sipta Stanisław i jego syn Józef, Sipta Helena, Rejter Janina, Saczon Aleksander, Wach Aleksander, Wach Michał i jego syn Kazimierz, Krajewski Bolesław, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, Maciorowski Jan, Kucmiński Marian, Kusyk Stefan. Następnie rozbito centralę telefoniczną. 90) 10 kwietnia 1947 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia w Nowej Woli, gmina Serniki. Zrabowano towary na sumę 40000 złotych. 91) 22 kwietnia 1947 roku przez bandę „Uskoka” zostały spalone mosty na rzece Wieprz koło Łęcznej. 92) 1 maja 1947 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici członkowie Związku Walki Młodych: Budka Paweł, Czubacki Zdzisław, Sipta Bolesław, Duda Zygmunt, Zarobski Zygmund, Skrzypczak Bolesław, Jesionek Mieczysław, zamieszkali w Rozkopaczewie, gmina Ludwin. Zrabowano dwa rowery. 93) 3 czerwca 1947 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia spożywców w Łęcznej. 94) 6 czerwca 1947 roku przez członków bandy „Uskoka” został obrabowany sklep, z którego bandyci zabrali towary spożywcze. 95) 27 lipca 1947 roku przez bandę „Uskoka” zostały zrabowane rowery chłopcom z Woli Sernickiej, jadącym z zabawy w Nowej Woli. 96) 23 sierpnia 1947 roku przez bandę „Uskoka” została obrabowana spółdzielnia w Wólce Rokickiej. Zrabowano towary na sumę 27603 złotych. 97) 24 sierpnia 1947 roku przez bandę „Uskoka” zostali zabici Michoń Marcin i Michoń Bolesław, członkowie Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkali w Jawidzu, gmina Spiczyn.