Wykaz napadów bandy „Zapory” i jego pododdziałów

Kraśnik, dnia 20 października 1947 roku. Do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego /Wydział Trzeci, Sekcja Pierwsza/ w Lublinie. Wykaz napadów bandy „Zapory” i jego pododdziałów. 1) 2 maja 1946 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Cygana”, w sile pięćdziesięciu ludzi, we wsi Gościeradów zabiła dwóch milicjantów i podpaliła posterunek. 2) 10 czerwca 1946 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Cygana”, we wsi Dzierzkowice zabiła Żyłkę Stanisława. 3) 14 czerwca 1946 roku, we wsi Obroki, gmina Wilkołaz, został zabity marynarz Wojska Polskiego, Brzózka Ryszard. Była napisana karta wyroku „na rozkaz »Zapory«”. 4) 9 sierpnia 1946 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Cygana”, napadła na obywatela Szuckiego Tadeusza, zamieszkałego w Bęczynie, gmina Urzędów, gdzie wyżej wymieniony został ciężko pobity. 5) 10 sierpnia 1946 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Cygana”, w sile trzydziestu ludzi, dokonała napadu na pocztę w Gościeradowie, przecinając przewody telefoniczne i demoralizując cały urząd pocztowy. 6) 20 sierpnia 1946 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Żbika”, dokonała napadu na młyn we wsi Księżomierz. Zrabowano 1000 złotych, zostawiając pokwitowanie „na cel organizacji podziemnej, z oddziału »Zapory«, pod dowództwem »Żbika«”. 7) 23 września 1946 roku banda pod dowództwem „Zapory”, w sile sześćdziesięciu ludzi, spaliła wieś Moniaki. 8) 3 października 1946 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Żbika”, dokonała napadu na młyn we wsi Księżomierz, rabując 11000 złotych, pozostawiając pokwitowanie. 9) W maju 1946 roku, przez bandę „Zapory”, pod dowództwem „Żbika”, został zabity Bomba, w miejscowości–folwarku Ostrów, gmina Urzędów. 10) 5 stycznia 1947 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Misia”, w sile piętnastu ludzi, dokonała napadu na grupę propagandową Wojska Polskiego, we wsi Józefinek Zakącie, gmina Urzędów, gdzie został zabity jeden żołnierz i jeden ciężko ranny. 11) 8 stycznia 1947 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Żbika”, w sile dwudziestu ludzi, napadła na sześciu ormowców, we wsi Ostrów, gmina Urzędów, gdzie zostało zabitych trzech ormowców, a reszta zdołała zbiec. 12) 24 stycznia 1947 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Żbika”, w sile trzydziestu ludzi, zrabowała ze spółdzielni we wsi Chrzanów dużą ilość towarów. 13) 12 lipca 1947 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Żbika”, dokonała napadu na Króla Władysława, zamieszkałego w Janowie Lubelskim, którego zabiła. 14) 22 lipca 1947 roku banda „Zapory”, pod dowództwem „Żbika”, dokonała napadu na ośrodek Popkowice, rabując parę koni, wraz z wozem. Kierownikowi tegoż ośrodka, Cyranowi Grzegorzowi, zabrano kabeka i garderobę. Starszy Referent Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku, Bazyl. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku, Ostaszewski, podporucznik.