Wykaz napadów dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały na terenie powiatu Puławy od dnia 1 stycznia 1945 roku do dnia 20 października 1947 roku

Puławy, dnia 20 października 1947 roku. Wykaz napadów dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały na terenie powiatu Puławy od dnia 1 stycznia 1945 roku do dnia 20 października 1947 roku. 1) 14 listopada 1946 roku przez bandę „Szatana” zostali zabici mieszkańcy wsi Olępin, gmina Markuszów, powiat Puławy, Zador Kazimierz, Staszek Stanisław, Piech Władysław, Piłat Wojciech – członkowie Polskiej Partii Robotniczej. 2) 7 maja 1945 roku przez bandę „Rysia” został obrabowany dwór Mazanów, gmina Rybitwy, powiat Puławy. Zrabowano 33000 złotych i 50 kilogramów cukru. 3) 19 maja 1945 roku przez bandę „Zapory” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Kazimierzu, powiat Puławy. Banda zabiła Hryniaka Zygmunta, Ptasińskiego Juliana i Siandytata, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, oraz uprowadziła milicjanta Budę Mariana i Krupę Stanisława, funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach. Poza tym zabiła dwóch żołnierzy Armii Czerwonej i Kozła Władysława, inżyniera rzecznego. 4) 28 maja 1945 roku przez bandę „Rysia” zostali obrabowani członkowie Polskiej Partii Robotniczej, Janoszczyk Władysław, Wicha Hieronim, Adamczyk Józef, Gnaś Franciszek, mieszkańcy Niesiełowicy, gmina Rybitwy, powiat Puławy. 5) 31 maja 1945 roku przez bandę „Rysia” zostali obrabowani mieszkańcy wsi Miłosna, gmina Rybitwy. Rybickiemu Michałowi banda zabrała wóz i parę koni. 6) 17 czerwca 1945 roku przez bandę „Rysia” został zabity Sędrowicz Adam, członek Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały we wsi Wandalin, gmina Rybitwy, powiat Puławy. 7) 6 grudnia 1946 roku przez bandę „Szatana” został zabity Stasiak Stanisław, zamieszkały we wsi Przybysławice, gmina Markuszów, powiat Puławy. 8) 17 lipca 1946 roku przez bandę „Szatana” został rozbity posterunek Milicji Obywatelskiej w Markuszowie. Został zabity milicjant Noworolny Józef. Zabrano mundury, cztery pepesze, jednego kabeka, jeden pistolet „Vis” oraz obrabowano spółdzielnię i zdemolowano pocztę. 9) 19 lipca 1945 roku przez bandę „Zapory” został zabity, w Kazimierzu, powiat Puławy, chorąży Centralnego Szkolenia w Dęblinie, Lisow Andrzej. 10) 31 lipca 1945 roku przez bandę „Zapory” zostali zabici Kuśmiński Jan i jego żona Anna, zamieszkali we wsi Doły, gmina Kazimierz, powiat Puławy. 11) 21 sierpnia 1945 roku przez bandę „Rysia” został obrabowany browar Kluczkowice, powiat Puławy. Zrabowano 12000 złotych. W Józefowie, powiat Puławy, banda zamordowała Kanię Stanisława, Bonarskiego Antoniego, członków Polskiej Partii Robotniczej, i postrzeliła dziecko, które zmarło. 12) 26 lipca 1946 roku przez bandę „Rysia” został zabity Wójtowicz Józef, zamieszkały we wsi Kłoda, gmina Markuszów, powiat Puławy. 13) 31 sierpnia 1945 roku przez bandę „Zapory” zostali zabici Kubiś Feliks, zamieszkały we wsi Doły, gmina Kazimierz, powiat Puławy, i Borkun Stanisław, zamieszkały w Kazimierzu, powiat Puławy. 14) 3 sierpnia 1945 roku przez bandę „Rysia” została obrabowana apteka w Józefowie. 15) 8 sierpnia 1945 roku przez bandę „Rysia” zostało rozbrojonych dwóch żołnierzy ochrony leśnej w leśniczówce Wandalin, gmina Rybitwy, powiat Puławy. Banda zabrała jedną pepeszę i jednego kabeka, i zrabowała leśniczemu 2000 złotych. 16) 20 września 1945 roku przez bandę „Rysia”, we wsi Wólka Kolczyńska, gmina Rybitwy, powiat Puławy, zostało zrabowanych paręset kilogramów tytoniu od miejscowych gospodarzy. 17) 22 września 1945 roku przez bandę „Rysia” została obrabowana gmina Godów, powiat Puławy. Zrabowano 7500 złotych. 18) 23 października 1945 roku przez bandę „Rysia” została obrabowana gmina Godów, powiat Puławy. Banda zrabowała 30000 złotych. 19) 30 października 1945 roku przez bandę „Rysia”, we wsiach Puszno Godowskie i Puszno Skokowskie, zostało zrabowanych 55 plantatorom 1465 kilogramów tytoniu. 20) 3 października 1945 roku przez bandę „Rysia” został zabity Tutak Franciszek, zamieszkały we wsi Łopoczno, gmina Kamień, powiat Puławy. 21) 12 października 1945 roku przez bandę „Rysia” został obrabowany Lasek Franciszek, zamieszkały w Boiskach, gmina Dzieszkowice, powiat Kraśnik, na jarmarku w Józefowie, powiat Puławy. Zrabowano 12000 złotych. 22) W miesiącu kwietniu 1945 roku przez bandę „Rysia” zostali zabici Janoszczyk, zamieszkały w Chruślinie, i Skoczylas, zamieszkały w Majdanie Bobowskim, powiat Puławy. 23) 23 kwietnia 1946 roku przez bandę „Jastrzębia” został zabity Kwiecień Józef, członek Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały we wsi Hrudlina, gmina Rybitwy, powiat Puławy. 24) 25 sierpnia 1946 roku przez bandę „Szatana” zostali zabici Stanisław Dąbrowski, członek Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały w Gorzkowie, powiat Puławy, i żołnierze Wojska Polskiego o nieustalonych nazwiskach. Banda uprowadziła Marię Głowacką, zamieszkałą we wsi Płonki, gmina Kurów, powiat Puławy. 25) 30 sierpnia 1946 roku przez bandę „Renka” została zdemolowana gmina Godów, powiat Puławy. 26) 6 września 1946 roku przez bandę „Żbika” została obrabowana spółdzielnia we wsi Puszno Godowskie, gmina Godów, powiat Puławy. Zrabowano 1000 złotych i towar. 27) 17 września 1946 roku banda „Zapory” napadła na posterunek Milicji Obywatelskiej w Kazimierzu, powiat Puławy. Został zabity milicjant Kowalik. Sześciu innych milicjantów zostało rannych. 28) 23 września 1946 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana spółdzielnia we wsi Kłoda, gmina Markuszów, powiat Puławy. Zrabowano towar wartości 100000 złotych. 29) 24 września 1946 roku przez bandę „Zapory” zostało zabitych, pod Bełżycami, powiat Lublin, czternastu żołnierzy Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dwóch milicjantów z posterunku Milicji Obywatelskiej w Opolu i dwóch milicjantów z Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Lublinie. 30) 26 września 1946 roku przez bandę „Szatana” został zabity Wawerski Zygmunt, zamieszkały we wsi Borków, gmina Garbów, powiat Puławy. 31) 24 stycznia 1947 roku przez bandę „Lwa” została obrabowana gmina Godów, powiat Puławy. Zrabowano 12300 złotych. 32) 8 lutego 1947 roku przez bandę „Lipy” został obrabowany Kamiński Władysław, sołtys wsi Przybysławice, gmina Garbów, powiat Puławy. Zrabowano 8000 złotych i garderobę, oraz zabito Chmielewskiego Henryka, zamieszkałego w Przybysławicach, gmina Garbów, powiat Puławy. 33) 17 lutego 1947 roku przez bandę „Lipy” został obrabowany Jędrzejak Jan, zamieszkały w kolonii Gorgów, gmina Garnów, powiat Puławy. Zrabowano dwie świnie i garderobę. 34) 4 maja 1947 roku przez bandę „Zapory” został zabity Sagan Władysław, zamieszkały we wsi Janów, gmina Garbów, powiat Puławy. 35) 19 maja 1947 roku przez bandę „Lipy” został zabity Borecki Stanisław, zamieszkały w kolonii Gutanów, gmina Garbów, powiat Puławy. 36) 18 czerwca 1947 roku przez bandę „Lipy” została obrabowana spółdzielnia w Woli Przybysławskiej, gmina Markuszów. Zrabowano 10000 złotych. 37) 18 czerwca 1947 roku przez bandę „Lipy” została obrabowana wieś Borków, gmina Garbów, powiat Puławy. Zrabowano 15000 złotych. 38) 2 sierpnia 1947 roku przez bandę „Lwa” została obrabowana spółdzielnia we wsi Puszno Godowskie, gmina Godów, powiat Puławy. Zrabowano towar będący w spółdzielni. 39) 22 sierpnia 1947 roku przez bandę „Renka” została zrabowana gmina Godów, powiat Puławy. Zrabowano 19000 złotych. 40) 2 września 1947 roku przez bandę „Renka” został zabity Siedlec Wiktor, zamieszkały w Godowie, powiat Puławy, i spalona leśniczówka Lasów Państwowych w gminie Godów, powiat Puławy. 41) 22 marca 1946 roku przez bandę „Zapory” zostali zabici milicjanci z posterunku Milicji Obywatelskiej w Godowie, powiat Puławy, Stawiarski Czesław, Ostrowski Adam i Litwin. 42) W miesiącu grudniu 1945 roku przez bandę „Zapory” została obrabowana spółdzielnia we wsi Zagłoba, powiat Puławy. Zrabowano wszystek towar. 43) W miesiącu listopadzie 1945 roku przez bandę „Zapory” zostali obrabowani gospodarze wsi Dobre, gmina Szczekarków, powiat Puławy. Zrabowano tytoń. 44) W miesiącu listopadzie 1945 roku przez bandę „Rysia” została zamordowana kobieta, pracownica Milicji Obywatelskiej w Józefowie, powiat Puławy. 45) W miesiącu listopadzie 1945 roku przez „Rysia” został zamordowany porucznik Wojska Polskiego (nazwiska nie ustalono) w Józefowie, powiat Puławy. 46) W miesiącach listopad–grudzień 1945 roku przez bandę „Rysia” została kilkakrotnie obrabowana apteka w Józefowie nad Wisłą, powiat Puławy. 47) W miesiącu lipcu 1945 roku przez bandę „Rysia” został obrabowany młyn we wsi Prawnie, gmina Rybitwy, powiat Puławy. Zrabowano Roli Stanisławowi 360 kilogramów pszenicy. 48) 11 czerwca 1947 roku przez bandę „Rysia” został zatrzymany samochód ze Spółdzielni Zbytku i Produkcji Zwierzęcej w Puławach, na szosie Karczmiska–Kazimierz, w lesie, gdzie zrabowano 500000 złotych. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach, Krut – kapitan.