Wykaz przestępstw dokonanych przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Brzozy” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia do dnia 1 października 1947 roku

Wykaz przestępstw dokonanych przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Brzozy” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia do dnia 1 października 1947 roku. 1) 24 listopada 1944 roku przez bandę „Brzozy” został zabity obywatel Michula Józef, zamieszkały w Mesznie, gmina Michów. 2) 6 grudnia 1944 roku przez bandę „Brzozy” zostali wymordowani żołnierze sowieccy oraz spalony samochód we wsi Wolica, gmina Wielkie. 3) 10 lutego 1945 roku przez bandę „Brzozy” został obrabowany transport z masłem. Zrabowano 144 kilogramy masła. 4) 5 kwietnia 1945 roku przez bandę „Brzozy”, we wsi Dąbrowa, gmina Wielkie, została rozbrojona obsługa obserwacyjna Armii Czerwonej. 5) 11 kwietnia 1945 roku przez bandę „Brzozy” został zabity milicjant z posterunku w Abramowie, gmina Wielkie, Rojek Kazimierz. Natomiast Pacek Tadeusz i Myka Bolesław zostali uprowadzeni. 6) 25 maja 1945 roku przez bandę „Brzozy” zostali zabici dwaj członkowie Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkali w Wielkolasie, gmina Wielkie, oraz spalone zostały zabudowania Grabka Jana, członka Polskiej Partii Robotniczej. 7) 9 czerwca 1945 roku przez bandę „Brzozy” został zabity członek Polskiej Partii Robotniczej, Chruścicki Leon, zamieszkały w Ciotczy, gmina Wielkie. 8) 10 czerwca 1945 roku przez bandę „Brzozy” została obrabowana spółdzielnia w Wolicy, gdzie zrabowano 13800 złotych. 9) 15 czerwca 1945 roku przez bandę „Brzozy” został zabity milicjant z posterunku w Rudnie, Kowalski Zygmunt, zamieszkały w Antoninie Nowym, gmina Firlej. 10) 16 sierpnia 1945 roku przez bandę „Brzozy” został zabity obywatel Komsta Julian, zamieszkały w Sosnówce, gmina Wielkie. 11) 19 września 1945 roku przez bandę „Brzozy” zostali ostrzelani milicjanci z posterunku w Abramowie, gmina Wielkie. 12) 28 września 1945 roku przez bandę „Brzozy” dokonany został napad na Packa Jana, zamieszkałego w Rudnie, gmina Rudno, gdzie zrabowano kabeka. 13) 17 października 1945 roku przez bandę „Brzozy” został zabity żołnierz Wojska Polskiego, będący w terenie za kontyngentem. 14) 27 października 1945 roku przez bandę „Brzozy” został dokonany napad na posterunek, gdzie zostało zabitych trzech bandytów. 15) 25 listopada 1945 roku przez bandę „Brzozy” została obrabowana kasa gminy Wielkie w Abramowie, gdzie zabrano 25500 złotych. 16) 3 grudnia 1945 roku przez bandę „Brzozy” zostali ciężko zranieni Brzeziński Antoni wraz z żoną, zamieszkali w Gołębiu, gmina Rudno. 17) 29 grudnia 1945 roku przez bandę „Brzozy” został zabity Górzyński Mieczysław, zamieszkały w Zofiówce, gmina Rudno. 18) 14 stycznia 1946 roku przez bandę „Brzozy” z Zarządu Gminy Rudno w Rudnie zostało zrabowanych 35977 złotych. 19) 1 lutego 1946 roku przez bandę „Brzozy” został zabity Szczepaniak Stanisław, członek Polskiej Partii Robotniczej. Żona Wiktoria została ciężko ranna. Syn Wacław, członek Polskiej Partii Robotniczej, został śmiertelnie ranny. Córka Irena została ranna. Wszyscy zamieszkali w Natalinie, gmina Michów. 20) 3 lutego 1946 roku przez bandę „Brzozy” został zabity Nowak Wacław, zamieszkały w Dębinach, gmina Wielkie. 21) 7 kwietnia 1946 roku przez bandę „Brzozy” została zabita Komsta Helena, żona milicjanta, oraz ciężko zraniony został trzyletni syn, zamieszkali w Sosnówce, gmina Wielkie. 22) 21 kwietnia 1946 roku przez bandę „Brzozy” został ciężko zraniony członek Polskiej Partii Robotniczej, Banucha Władysław, zamieszkały w Wielkolasie, gmina Wielkie. 23) 15 sierpnia 1946 roku przez bandę „Brzozy” został zabity Wiak Józef, członek Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały w Rawie, gmina Rudno, oraz zostali rozbrojeni pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie, Woliński Czesław i Koulowski Jan. Zrabowano jeden automat pepeszę, jeden pistolet T.T., 75 sztuk amunicji.