Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Targońskiego „Brzozy”

Ściśle tajne. Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Targońskiego „Brzozy”. Targoński Wiktor ps. „Brzoza”, jako komendant plutonu zbrojnego, w stopniu porucznika, za okupacji niemieckiej był w organizacji Armia Krajowa, na terenie gminy Wielkie Rudno. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i Wojska Polskiego zorganizował grupę dywersyjną, z którą operuje do chwili obecnej. Przez ten czas dokonał następujących napadów terrorystycznych i rabunkowych: 1) 24 listopada 1944 roku banda „Brzozy”, o godzinie 10:00, zamordowała Machula Józefa, zamieszkałego w Mesznie, gmina Michów. 2) 6 grudnia 1944 roku banda „Brzozy”, we wsi Wolica, gmina Wielkie, wymordowała żołnierzy sowieckich, którzy przyjechali samochodem do Wolicy. Po morderstwie bandyci wywieźli trupy do lasu, tam je zakopali oraz spalili samochód. 3) 10 lutego 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na transport masła, z mleczarni Michów do Lubartowa, gdzie zrabowała 144 kilogramy masła. 4) 12 lutego 1945 roku banda „Brzozy”, uzbrojona w automaty, napadła na mieszkańca wsi Młyniska, gmina Rudno, gdzie zrabowała osiem tysięcy złotych oraz buty na szkodę Łukasiewicza Stanisława. 5) 18 marca 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na tartak Budy, gdzie zrabowała trzy tysiące złotych, pasy skórzane wartości stu tysięcy złotych. Bandytów było osiemnastu, uzbrojonych w automaty, ubranych po cywilnemu i wojskowemu. 6) 5 kwietnia 1945 roku banda „Brzozy” napadła na punkt obserwacyjny Armii Sowieckiej, gdzie rozbroiła obsługę, we wsi Dąbrowa, gmina Wielkie. 7) 11 kwietnia 1945 roku banda „Brzozy”, o godzinie 20:00, dokonała napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Abramowie, gdzie zamordowany został milicjant Rojek Kazimierz. Dwóch milicjantów, Pacek Tadeusz i Mika Bolesław, zostało uprowadzonych. 8) 25 maja 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na mieszkańca wsi Wielkolas, gmina Wielkie, Grabka Jana, gdzie spaliła zabudowania, w których spaliło się dwóch ludzi, syn Grabka Jana i sąsiad, oraz został poparzony Grabek Jan, członek Polskiej Partii Robotniczej. 9) 7 czerwca 1945 roku, o godzinie 17:00, banda „Brzozy”, w sile pięciu ludzi, przyszła do wsi Sosnówka, gmina Wielkie, gdzie pobiła członków Polskiej Partii Robotniczej tejże wsi. 10) 9 czerwca 1945 roku przez bandę „Brzozy” został napadnięty mieszkaniec wsi Ciotcza, gmina Wielkie, Chruścicki Leon, którego bandyci uprowadzili i zamordowali. Bandyci byli uzbrojeni w automaty, ubrani po wojskowemu. 11) 10 czerwca 1945 roku banda „Brzozy”, ubrana po wojskowemu, uzbrojona w automaty, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię, we wsi Wolica, gmina Wielkie, gdzie zrabowała 13800 złotych oraz czterdzieści książeczek bibułki. 12) 10 czerwca 1945 roku przez bandę „Brzozy”, w kolonii Glinnik, gmina Wielkie, został rozbrojony starszy sierżant Fatyga, funkcjonariusz Ministerstwa Wojsk Polskich, którego przez cały dzień bandyci trzymali zamkniętego stodole, i po zabraniu mu pistoletu zwolnili go, oświadczając mu, aby więcej do wojska nie wracał, grożąc mu karą śmierci. 13) 6 lipca 1945 roku banda „Brzozy”, o godzinie 23:30, dokonała rabunku sześćdziesięciu metrów zboża z magazynów probostwa w Abramowie. 14) 7 lipca 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na mieszkanie Gwizdka Bolesława, zamieszkałego we wsi Sosnówka, gmina Wielkie, gdzie pobiła całą rodzinę oraz zapowiedziała, że jeżeli nie ureguluje kontrybucji, którą mu nałożyła, to wybije całą rodzinę, spali budynki. 15) 15 czerwca 1945 roku banda „Brzozy”, we wsi Antonin Nowy, gmina Firlej, zamordowała milicjanta z posterunku Rudno, Kowalskiego Zygmunta. Bandyci byli w mundurach Wojska Polskiego. 16) 10 lipca 1945 roku banda „Brzozy” zrobiła zasadzkę, na szosie pomiędzy Rudnem a Michowem, na pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Lubartów i milicjantów z Michowa. Ponieważ przeważająca była siła bandy, więc – po ostrzelaniu bandy przez milicję – milicjanci wycofali się. 17) 27 lipca 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu, o godzinie 21:00, na leśniczówkę Lipniak, gmina Rudno, gdzie u leśniczego Hajczuka zrabowała dwa tysiące złotych – pieniądze pochodzące ze sprzedaży drzewa. 18) 7 sierpnia 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na tartak Budy, gdzie zrabowała 1630 złotych gotówki. 19) 14 sierpnia 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na tartak Budy, gdzie zrabowała siedem tysięcy złotych. 20) 16 sierpnia 1945 roku banda „Brzozy”, uzbrojona w pepesze, zamordowała Komstę Juliana, zamieszkałego w Sosnówce, gmina Wielkie. 21) 25 sierpnia 1945 roku banda „Brzozy” napadła, we wsi Chudowola, gmina Michów, na Jureckiego Józefa, w toku czego Jurecki, mając broń, dał serię strzałów do bandytów, z których jednego zabił. Bandyci, w popłochu uciekając, pozostawili karabin urżnięty rosyjski. Zabitym bandytą był Tarczyński Wacław, zamieszkały w Drewniku, gmina Michów. 22) 19 września 1945 roku banda „Brzozy”, o godzinie 23:00, strzelała, na drodze pomiędzy Abramowem a Sosnówką, do milicjantów z Abramowa. 23) 19 września 1945 roku banda „Brzozy” napadła na dom Kamińskiego Feliksa, zamieszkałego w Rudzienku, gmina Michów, gdzie zrabowała rower. Dwóch bandytów rozpoznanych to Grymulski Edward i Pacek Józef, zamieszkali w Rudnie, gmina Rudno. 24) 22 września 1945 roku przez bandę „Brzozy” został napadnięty Reszka Aleksander, mieszkaniec wsi Ciotcza, gmina Wielkie. Bandyci byli uzbrojeni w kabeki i pepesze, ubrani po wojskowemu. 25) 28 września 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na mieszkańca wsi Rudno, Packa Jana, członka Polskiej Partii Robotniczej, któremu zabrała karabin rosyjski, wydany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Lubartów, oraz go pobiła. 26) 17 października 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na żołnierzy Wojska Polskiego, we wsi Sosnówka, gmina Wielkie, którzy byli wysłani do gminy Wielkie za świadczeniami rzeczowymi. Bandyci zabili jednego żołnierza. 27) 27 października 1945 roku banda „Brzozy” napadła na posterunek Milicji Obywatelskiej w Abramowie, gdzie z Zarządu Gminnego zrabowała maszynę do pisania i usiłowała rozbić posterunek, w toku czego zostało zabitych trzech bandytów, którzy – pozostawiając maszynę i inne rzeczy zrabowane – uciekli. 28) 15 listopada 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na Urząd Gminny w Abramowie, gdzie z kasy gminnej zabrała 25500 złotych oraz uszkodziła aparat telefoniczny. 29) 23 listopada 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu rabunkowego na gospodarzy we wsi Gołąb, gmina Rudno, Flisiaka Jana, Kutnika Kazimierza, Aftykę Jana, którym zabrała odzież i obuwie. 30) 3 grudnia 1945 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na mieszkańca wsi Gołąb, gmina Rudno, Brzezińskiego Antoniego, którego wraz z żoną śmiertelnie raniła. 31) 29 grudnia 1945 roku banda „Brzozy” zamordowała Górzyńskiego Mieczysława, mieszkańca wsi Zofiówka, gmina Rudno. 32) 14 stycznia 1946 roku, o godzinie 15:00, do Zarządu Gminy w Rudnie weszło dwóch członków bandy „Brzozy”, uzbrojonych w pistolety, którzy zabrali z kasy gminnej 35977 złotych, zostawiając pokwitowanie z podpisem „Echo”. 33) 12 stycznia 1946 roku banda „Brzozy”, o godzinie 18:00, dokonała napadu rabunkowego na mieszkańca wsi Młyniska, Garwolińskiego Piotra, zabierając konia z wozem i uprzężą, słoniny trzydzieści kilogramów oraz wieprza, wagi około 150 kilogramów. 34) 1 lutego 1946 roku banda „Brzozy” dokonała napadu terrorystycznego na mieszkańca wsi Natalin, gmina Michów, Szczepaniaka Stanisława, gdzie został zabity Szczepaniak Stanisław, członek Polskiej Partii Robotniczej, żonę Wiktorię ciężko raniono w nogę, syna Wacława, lat 21, członka Polskiej Partii Robotniczej, śmiertelnie raniono w brzuch, córce Irenie, lat 17, przestrzelono prawe płuco. Bandyci, odchodząc, rzucili pod mieszkanie granat obronny, który nie eksplodował. 35) 3 lutego 1946 roku banda „Brzozy” zamordowała, we wsi Dębiny, gmina Wielkie, mieszkańca tejże wsi, Nowaka Wacława. 36) 7 kwietnia 1946 roku banda „Brzozy” dokonała napadu na mieszkanie obywatelki Komsty Heleny, żony milicjanta z posterunku w Michowie, zamieszkałej we wsi Sosnówka, gmina Wielkie, gdzie zamordowała na miejscu żonę Komsty, Helenę, oraz raniła ciężko trzyletniego syna. 37) 11 kwietnia 1946 roku banda „Brzozy”, w sile siedmiu ludzi, napadła na mieszkanie Jeduta Jana, zamieszkałego we wsi i gminie Rudno, gdyż w tym czasie przebywał na urlopie syn Jeduta, który służy w wojsku. Bandyci żądali od niego broni. Z powodu tego, że broni nie posiadał, bandyci odeszli. 38) 21 kwietnia 1946 roku banda „Brzozy” napadła na Banuchę Władysława, członka Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkałego w Wielkolasie, gmina Wielkie, który szedł z domu do Michowa, razem z drugim członkiem Polskiej Partii Robotniczej, gdzie bandyci dali serię strzałów z dwóch automatów i ranili ciężko Banuchę Władysława. Z powodu tego, że drugi pepeerowiec miał broń i dał serię z automatu, bandyci uciekli. Bandytów było trzech: Syta Stanisław, Grobel Tadeusz, a trzeci nieznany. Uzbrojeni w pepesze i jednego kabeka. Lubartów, dnia 1 września 1946 roku. Kierownik Sekcji Trzeciej, Radomski. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie, Moniuk.