Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Woźniaka Kazimierza „Szatana”

Ściśle tajne. Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Woźniaka Kazimierza „Szatana”. Woźniak Kazimierz ps. „Szatan” zdezerterował z Wojska Polskiego i jako komendant bandy terrorystyczno–rabunkowej organizacji Armia Krajowa, na terenie gminy Samoklęski, dokonał szeregu napadów terrorystycznych i rabunkowych, a mianowicie: 1) 14 marca 1945 roku banda „Szatana”, w sile dziewięciu ludzi, w mundurach Wojska Polskiego, zrabowała gorzelnię w Samoklęskach, zabierając 100 litrów spirytusu. 2) 25 marca 1945 roku banda „Szatana”, w sile siedmiu ludzi, po cywilnemu, uzbrojona w pepesze, dokonała napadu rabunkowego na gorzelnię w Samoklęskach, rabując 70 litrów spirytusu. 3) 1 kwietnia 1945 roku, o godzinie 24:00, przez bandę „Szatana” został zabity Kostyła Stefan, żołnierz Szkoły Oficerskiej w Lublinie. 4) 6 czerwca 1945 roku, o godzinie 20:30, banda „Szatana”, w sile ośmiu ludzi, usiłowała rozbroić komendanta i zastępcę posterunku Milicji Obywatelskiej w Samoklęskach, Fita Michała i Danielkiewicza Tadeusza. 5) 13 czerwca 1945 roku banda „Szatana” napadła na majątek Samoklęski, gdzie zrabowała dwadzieścia metrów żyta oraz jałówkę. 6) 15 czerwca 1945 roku banda „Szatana”, o godzinie 13:00, zamordowała, we wsi Kruk, gmina Samoklęski, Smolaka, Reszkę, Kota i Kowalczyka. 7) 25 czerwca 1945 roku przez bandę „Szatana” został zamordowany, we wsi Krasienin, gmina Samoklęski, Drozd Jan. 8) 6 lipca 1945 roku banda „Szatana”, uzbrojona w kabeki, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię w Kozłówce, rabując 3794 złote. 9) 14 lipca 1945 roku banda „Szatana” usiłowała dokonać napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Samoklęskach, gdzie, po oddaniu kilkunastu strzałów w kierunku bandy, bandyci uciekli. 10) 15 lipca 1945 roku banda „Szatana”, w sile sześciu ludzi, o godzinie 15:00, napadła na posterunek Milicji Obywatelskiej w Rudnie, gdzie zrabowała jeden ręczny karabin maszynowy i dwie pepesze. 11) 26 lipca 1945 roku banda „Szatana” dokonała napadu na spółdzielnię w Kozłówce, gmina Kamionka, gdzie zrabowała towary. Bandyci uzbrojeni byli w karabiny. 12) 29 lipca 1945 roku banda „Szatana”, w sile dziesięciu ludzi, uzbrojonych w automaty, granaty i pistolety, wkroczyła na odbywającą się zabawę w Samoklęskach, gdzie pobiła Grygla Teodora, zamieszkałego w Samoklęskach, oraz Worszowskiego Aleksandra, zamieszkałego w Lublinie, ulica Zamojska 12 mieszkania 30. Spośród bandytów został rozpoznany Kostyła Stefan, zamieszkały w Samoklęskach. 13) 31 lipca 1945 roku banda „Szatana”, w sile kilkunastu ludzi, na drodze Kamionka–Samoklęski, napadła na żołnierzy sowieckich, którzy przewozili konserwy. Bandyci zabrali im wóz z konserwami. 14) 22 sierpnia 1945 roku banda „Szatana”, w kolonii Polny Młyn, gmina Kamionka, napadła na żołnierza z Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gdyni, któremu bandyci zabrali automat niemiecki „szturmowiec”, numer 1516, i ubranie. Bandyci uzbrojeni byli w automaty i kabeki. Ubrani byli różnie. 15) 30 sierpnia 1945 roku banda „Szatana” zamordowała, w lesie kozłowieckim, kapitana Wojska Polskiego, oraz rozbroiła dwunastu żołnierzy, którzy przyjechali do lasu po drzewo. Rozpoznani byli na tym napadzie: Woźniak Kazimierz „Szatan”, Kostyła Stefan, zamieszkały we wsi i gminie Samoklęski. 16) 8 września 1945 roku przez członków bandy „Szatana”, we wsi Biadaczka, został zabrany rower Rogulakowi Janowi, zamieszkałemu w Lubartowie. 17) 9 września 1945 roku banda „Szatana” przyszła do osady Kamionka, gdzie odbywała się zabawa. Dokonano napadu na sekretarza Polskiej Partii Robotniczej w Kamionce, Skrzypca Czesława, który broniąc się został ranny w rękę. Bandyci, po nieudanym napadzie, odeszli. 18) 3 października 1945 roku banda „Szatana” dokonała napadu na spółdzielnię w Starym Tartaku, gmina Niemce, gdzie zrabowano 1600 złotych. Banda, w sile dziesięciu ludzi, ubrana była po wojskowemu. 19) 28 stycznia 1946 roku Woźniak Kazimierz „Szatan” dokonał napadu na Prazmę Jana, zamieszkałego w kolonii Krasienin, gmina Samoklęski, któremu spalił stodołę. 20) 13 lutego 1946 roku, o godzinie 20:00, Woźniak Kazimierz ps. „Szatan”, ubrany po cywilnemu, uzbrojony w pistolet, przyszedł do Drzewieckiej Aleksandry, zamieszkałej w Samoklęskach, żądając 50000 złotych ze sklepu. 21) 1 marca 1946 roku banda „Szatana”, w sile dziesięciu ludzi, przyszła do Starego Tartaku, gmina Niemce, gdzie zrabowała 1475 złotych, pieczęć państwową, parę butów gumowych oraz bieliznę. Ze spółdzielni Stary Tartak zabrała towary. 22) 13 maja 1946 roku banda „Szatana”, na drodze Kamionka–Samoklęski, napadła na transport spirytusu, który był wieziony samochodem. W czasie pościgu bandyci, pozostawiając samochód wraz ze spirytusem, uciekli, rozbrajając jednego milicjanta, który prowadził transport, zabierając mu kabeka. 23) 25 maja 1946 roku banda „Szatana”, w liczbie dwunastu ludzi, przyszła do Starego Tartaku, gmina Niemce, skąd zabrała samochód Dyrekcji Lasów Państwowych, i tym to samochodem pojechała do wsi Niemce, gdzie dokonała napadu na posterunek, zabierając aparat telefoniczny, automat, jednego kabeka oraz jedno umundurowanie. 24) 1 czerwca 1946 roku banda „Szatana” napadła na dom Woźniaka Piotra, zamieszkałego we wsi Nasutów, gmina Niemce, którego chcieli zamordować, lecz Woźniakowi udało się ujść bandzie. 25) 15 czerwca 1946 roku banda „Szatana” przyszła do wsi Nasutów, gmina Niemce, gdzie usiłowała dokonać napadu na Prazmo Józefa, zamieszkałego w Nasutowie, gmina Niemce, który, strzelając do bandy z pistoletu, zdołał zbiec bandzie. 26) 26 czerwca 1946 roku banda „Szatana” przyszła do Zarządu Gminy Wielkie w Abramowie, uzbrojona w jeden ręczny karabin maszynowy, reszta w automaty pepesze, w celu rabunku pieniędzy z kasy gminnej, lecz, gdy pieniędzy nie było, bandyci odeszli w kierunku wsi Sosnówka, gmina Wielkie. 27) 10 lipca 1946 roku banda „Szatana”, w liczbie pięciu ludzi, przyszła do agencji pocztowej w Krasieninie, gmina Samoklęski, gdzie zrabowała dwa listy wartościowe, datownik, stempel do listów poleconych. Odchodząc, zostawili pokwitowanie, o treści następującej: „Byłem. Robię swoje. Za krew płacę krwią. »Szatan«”. Oraz, tego samego dnia, zamordowali, w kolonii Krasienin, dwóch ludzi, Michalaka Tadeusza i Wójtowicza Wacława. 28) 13 lipca 1946 roku banda „Szatana” dokonała napadu na Zarząd Gminy Rudno, gdzie zrabowała maszynę do pisania, aparat telefoniczny, dwie flagi państwowe, datownik. W tym samym czasie nadjechał samochód Okręgowego Filmu Polskiego w Lublinie, który bandyci zabrali i pojechali nim w lasy lubartowskie, gdzie pracownikowi tego Filmu zabrali buty oraz spalili film długiego metrażu, wartości 300000 złotych, zostawiając pokwitowanie na spaloną benzynę, z podpisem: „Byłem. Robię swoje. Za krew płacę krwią. »Szatan«”. 29) 12 lipca 1946 roku banda „Szatana”, w osadzie Kamionka, rozbroiła milicjanta z posterunku w Kamionce, Kruka Władysława, zabierając mu pistolet T.T. i umundurowanie. 30) 28 lipca 1946 roku banda „Szatana” napadła na milicjantów z posterunku Milicji Obywatelskiej w Michowie, gdzie został zabity zastępca komendanta posterunku, Tatarczak Czesław, oraz bandyci pobili dwóch gospodarzy, we wsi Trzciniec, gmina Wielkie, Mańkę i Grymulskiego. 31) 15 sierpnia 1946 roku banda „Szatana” i „Brzozy” dokonała rozbrojenia pracownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie, Wolińskiego Czesława, zabierając mu automat pepeszę i 75 sztuk amunicji, oraz pobiła, we wsi Rudno, Badzia Eugeniusza, byłego członka bandy „Brzozy”, i na drodze prowadzącej z Michowa do Zofianówki zamordowała Wiaka Józefa, członka Polskiej Partii Robotniczej, komendanta placówki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Rawie, gmina Rudno, zabierając od niego pistolet T.T.. Kierownik Sekcji Trzeciej, Radomski. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubartowie, Moniuk.