Proces o ochronę czci Nowickiego. Spór „Opala” z „Wisłą”.

Oficerowie z oddziału „Zapory”, jednego z ugrupowań Lubelskiego Inspektoratu „Wolności i Niezawisłości”, mieli, podczas rozprawy przed Sądem Wojewódzkim w Lublinie, różne opinie na temat roli, jaką w ich organizacji odegrał Władysław Nowicki ps. „Stefan”. Byli żołnierze oddziału występowali w roli świadków w procesie wytoczonym Ewie Kurek, autorce książek „Zaporczycy” oraz „»Zaporczycy« – relacje”, przez żonę … Czytaj dalej Proces o ochronę czci Nowickiego. Spór „Opala” z „Wisłą”.