Charakterystyka pracy magisterskiej pod tytułem „Działalność i likwidacja zgrupowania »Zapory«”

Działalność band „Zapory” zawarłem w niepublikowanej pracy magisterskiej pod tytułem „Działalność i likwidacja zgrupowania »Zapory«”, napisanej podczas studiów w Wojskowej Akademii Politycznej, pod kierunkiem profesor Marii Turlejskiej, w latach 1958–1962. Ustalenia oparłem na szczątkowych wówczas publikacjach, a w szczególności na dokumentach akt sprawy Sądu Wojewódzkiego dla województwa warszawskiego przeciwko Władysławowi Nowickiemu i innym, jak też … Czytaj dalej Charakterystyka pracy magisterskiej pod tytułem „Działalność i likwidacja zgrupowania »Zapory«”