Czas wyborów

„Naszym najważniejszym zadaniem” – mówił szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, na ogólnej naradzie powiatowych sekretarzy Polskiej Partii Robotniczej i komendantów milicji, szefów Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego i starostów, zwołanej w grudniu 1946 roku – „jest ochrona aktywu politycznego, obsługującego zebrania i spotkania przedwyborcze, zabezpieczenie lokali wyborczych i całej dokumentacji związanej z wyborami. Musimy … Czytaj dalej Czas wyborów