Czyny i pamięć

W tym roku minęło sześćdziesiąt lat od śmierci Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, w kręgu rodzinnym nazywanego Henkiem. Aż do wybuchu drugiej wojny Henek był wesołym, beztroskim chłopcem. Gdy ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie, został wiernym jej, aż po utratę życia, żołnierzem. Na kształtowanie jego charakteru wpływ miała najpierw katolicka i patriotyczna rodzina, takaż szkoła i … Czytaj dalej Czyny i pamięć