Dwa życiorysy jednego człowieka

Likwidując przeinaczenia i białe plamy historii, nie zastępujmy jednych przemilczeń innymi, jednych fałszerstw drugimi… Należał do pokolenia „Kolumbów, rocznik 1920”, ale wywodził się z całkowicie odmiennego środowiska. Urodził się w Tarnobrzegu, jako jedno z dziewięciorga dzieci robotnika, znanego z socjalistycznych przekonań. Jednak dzięki nieprzeciętnym zdolnościom, zdołał ukończyć nie tylko szkołę powszechną, lecz również średnią, uzyskując, … Czytaj dalej Dwa życiorysy jednego człowieka