Likwidacja „Zapory”

Minęła właśnie – 24 maja 1975 roku – trzydziesta rocznica powstania Jednostki Wojsk Obrony Wewnętrznej imienia Ziemi Lubelskiej (od 1 lipca 1965 roku – Jednostka Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ziemi Lubelskiej). Z tej okazji warto przypomnieć jedną z najtrudniejszych operacji tej jednostki, a mianowicie likwidację zgrupowania „Zapory”, w pierwszych latach walki o utrwalenie władzy ludowej na … Czytaj dalej Likwidacja „Zapory”