Noty biograficzne. Jan Flisiak ps. „Chłopicki”.

Jan Flisiak urodził się w 1921 roku. Szkołę powszechną ukończył w Abramowie i jako najzdolniejszy uczeń dostał stypendium z gminy na kontynuowanie nauki w gimnazjum. Niestety wybuch wojny sprawił, że edukację swoją przerwał po zdaniu małej matury. Dopiero w 1940 roku podjął dalszą naukę w liceum budowlanym Łukasiewicza w Lublinie, które ukończył w 1943 roku. … Czytaj dalej Noty biograficzne. Jan Flisiak ps. „Chłopicki”.