Operacyjna działalność lubelskiej jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko zgrupowaniu „Zapory”

Celem niniejszego komunikatu jest ukazanie zmagań między innymi Jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ziemi Lubelskiej ze zbrojnym zgrupowaniem „Zapory”, które politycznie legitymowało się przynależnością poakowską, a następnie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Określenie „zgrupowanie »Zapory«” przyjmuję umownie, ponieważ w określeniu używanym dotychczas – „banda »Zapory«” – ta działalność się nie mieści. „Zapora” w pewnych okresach czasu był … Czytaj dalej Operacyjna działalność lubelskiej jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko zgrupowaniu „Zapory”