Pożegnania. Zygmunt Wiśniewski ps. „Szczepko”. Wspomnienie.

Wiosną 1947 roku większość żołnierzy majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, korzystając z amnestii, wyszła z lasu. Niewielka grupka partyzantów pozostała z dowódcą w podziemiu. Był wśród nich Zygmunt Wiśniewski ps. „Szczepko”. „Szczepko” urodził się 22 listopada 1924 roku w Tarnopolu. Pochodził z rodziny chłopskiej. Wykształcenie ukończył na szkole powszechnej. W czasie najazdu wojsk niemieckich na … Czytaj dalej Pożegnania. Zygmunt Wiśniewski ps. „Szczepko”. Wspomnienie.