Raz jeszcze o „Zaporze”

Mój artykuł o „Zaporze” (Hieronimie Dekutowskim), zatytułowany „Realia pierwszych powojennych lat. Prawda – rzecz niepodzielna” („Trybuna Ludu”, numer 57/89), oprócz powrotu do realiów pierwszych powojennych lat, adresowany był do kolegów „Zapory”, którzy żyją, cieszą się dobrym zdrowiem, a ostatnio coraz częściej można zauważyć ich obecność w życiu społeczno–politycznym naszego kraju. Zamierzałem ich wezwać do skruchy, … Czytaj dalej Raz jeszcze o „Zaporze”