Realia pierwszych powojennych lat. Prawda – rzecz niepodzielna.

Skoro nam się wystawia rachunek, to w każdym rachunku musi być pokrycie, albowiem rachunek bez pokrycia nie jest wiarygodnym dokumentem. Dlatego trzeba koniecznie wypełnić drugą stronę rachunku, albowiem większość społeczeństwa polskiego nie zna realiów pierwszych powojennych lat. Wypełnianie „białych kart” naszej historii nie może polegać na zamazywaniu jej „ciemnych kart”. Historia to przeszłość, daty, ludzie, … Czytaj dalej Realia pierwszych powojennych lat. Prawda – rzecz niepodzielna.