Słowo na dzień 12 marca 1989 roku

Chrześcijańskim jest obowiązek grzebania ze czcią, w ziemi poświęconej, ciał zmarłych. Z wiązanką kwiatów i krzyżem poświęconym na mogile. Na miarę ziemskich zasług – mowa pogrzebowa – przypominająca cnoty i dokonania Zmarłego. Żołnierzom przysługuje, starym zwyczajem, salwa honorowa nad grobem. Każdemu – łzy najbliższych. Wam, Siedmiu, których pamięć po tylekroć plugawie kalano, zabrano to wszystko. … Czytaj dalej Słowo na dzień 12 marca 1989 roku