Słowo na dzień 17 marca 2024 roku

Szanowni Państwo, zebrani tu przed pomnikiem Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Stojąc przed tym pomnikiem, składam hołd wielkiemu żołnierzowi, majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”. Przybywam z Tarnobrzega, jego miasta rodzinnego, gdzie od lat działa Fundacja jego imienia, której mam zaszczyt przewodzić. Major Hieronim Dekutowski, żołnierz dwóch konspiracji, antyniemieckiej i antykomunistycznej, już za swojego życia stał się legendą. Szczególnie … Czytaj dalej Słowo na dzień 17 marca 2024 roku