Sprawy wciąż bolesne. Zanotowane w kalendarzu.

Podejmując próbę ukazania, na szpaltach gazety, w największym skrócie, dramatycznych dziejów Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – w czasie okupacji dzielnego żołnierza konspiracji, a następnie jednego z najgroźniejszych przywódców – walczącego z władzą ludową – podziemia, obawiałem się głównie trudności natury historycznej. Po pierwsze, w kilku stronicowym szkicu nie sposób uniknąć skrótów i uproszczeń, po wtóre – … Czytaj dalej Sprawy wciąż bolesne. Zanotowane w kalendarzu.