Życiorys Izabelli Kochanowskiej

Magister Izabella Kochanowska ps. „Błyskawica”, urodzona w 1926 roku w Łopienniku, majątku ziemskim w województwie lubelskim, koło Chodla, który stał się bazą dla oddziałów partyzanckich w latach 1943–1944. Ojciec, jako inspektor powiatowy, był organizatorem Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Zwerbowana do Wojskowej Służby Kobiet, przeszkolona w zakresie sanitariatu, łączności i znajomości broni. Zaprzysiężona w 1943 roku, … Czytaj dalej Życiorys Izabelli Kochanowskiej