Prośba o łaskę Władysława Szymaszka z 22 listopada 1948 roku

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, Belweder. W sprawie numer SR 904/48, Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Obrońcy wojskowego, adwokata Władysława Szymaszka, zamieszkałego w Warszawie, ulica Koszykowa numer 35 mieszkania 1, obrońcy z urzędu, skazanego na karę śmierci, Arkadiusza Wasilewskiego. Prośba o ułaskawienie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, … Czytaj dalej Prośba o łaskę Władysława Szymaszka z 22 listopada 1948 roku