Prośba o łaskę Edmunda Tudruja z 18 listopada 1948 roku

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Warszawie. Prośba o ułaskawienie Edmunda Tudruja, skazanego na śmierć, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku. Panie Prezydencie Rzeczypospolitej! Jestem synem chłopa małorolnego z Lubelszczyzny. W chwili wybuchu wojny miałem 16 lat. Po wkroczeniu okupanta zdałem tajnie małą maturę i jednocześnie, mając lat 18, w … Czytaj dalej Prośba o łaskę Edmunda Tudruja z 18 listopada 1948 roku