Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 14 października 1947 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Będzin, dnia 14 października 1947 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Tudruja Edmunda, syna Pawła (personalia w aktach). Pytanie: Powiedzcie, komu były podporządkowane dywersyjne oddziały „WiN–u”, w województwie lubelskim? Odpowiedź: Wszystkie oddziały dywersyjne, na terenie województwa lubelskiego, były pod dowództwem „Zapory”. Podlegał jemu „Ryś”, ze … Czytaj dalej Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 14 października 1947 roku