Prośba o łaskę Hieronima Dekutowskiego z 18 listopada 1948 roku

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Hieronima Dekutowskiego, oskarżonego i skazanego na karę śmierci, w sprawie numer Sr 904/48. Prośba o łaskę. Wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, zostałem skazany na karę śmierci. Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ułaskawienie mnie, a na obronę moją podaję, … Czytaj dalej Prośba o łaskę Hieronima Dekutowskiego z 18 listopada 1948 roku