Skarga rewizyjna Stanisława Sobczyńskiego przyjęta 23 listopada 1948 roku

Do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Adwokata Stanisława Sobczyńskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Brzeskiej 4/4. Obrońcy z urzędu oskarżonego Dekutowskiego pseudonim „Zapora”. Sygnatura akt: Sr 904/48. Skarga rewizyjna. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, uważam za niesłuszny i ulegający uchyleniu, wobec obrazy artykułu 340 oraz artykułu 370, litera … Czytaj dalej Skarga rewizyjna Stanisława Sobczyńskiego przyjęta 23 listopada 1948 roku