Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jerzego Miatkowskiego z 1 czerwca 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 1 czerwca 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Miatkowskiemu Jerzemu, synowi Józefa, ustalił, że: a) Miatkowski Jerzy, w okresie od stycznia 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w … Czytaj dalej Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jerzego Miatkowskiego z 1 czerwca 1948 roku