Prośba o łaskę Jerzego Miatkowskiego z 18 listopada 1948 roku

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Warszawie. Prośba o łaskę Jerzego Miatkowskiego, skazanego, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, na karę śmierci. Liczę obecnie dwadzieścia pięć lat. Pochodzę z rodziny pracującej inteligencji. Ojciec mój jest urzędnikiem Ministerstwa Skarbu. Przed wojną zdałem małą maturę. Ciężkie warunki materialne w czasie okupacji nie … Czytaj dalej Prośba o łaskę Jerzego Miatkowskiego z 18 listopada 1948 roku