Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 20 września 1947 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Będzin, dnia 20 września 1947 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Łukasika Stanisława, syna Feliksa (personalia w aktach). Pytanie: Kto był inicjatorem wyjazdu zagranicę, i od kogo otrzymaliście powyższą propozycję? Odpowiedź: Sprawę wyjazdu zagranicę, lub ewentualnego wyjazdu na zachodnie tereny Polski, omawialiśmy we trzech, tj. … Czytaj dalej Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 20 września 1947 roku