Zeznania własne Stanisława Łukasika z 24 września 1947 roku

Zeznania własne. Pracę konspiracyjną, za czasów okupacji, rozpocząłem w listopadzie 1939 roku, w stopniu plutonowego zawodowego. Wciągnięty zostałem do konspiracji przez byłego swojego przełożonego z wojska, sprzed 1939 roku, majora Michaliszyna pseudo „Stefan”, do organizacji, która nosiła nazwę „Z.C.Z.” („Związek Czynu Zbrojnego”). Do organizacji tej wstąpiłem pod pseudonimem „Ryś”. Pracę swoją rozpocząłem na terenie miasta … Czytaj dalej Zeznania własne Stanisława Łukasika z 24 września 1947 roku