Prośba o łaskę Krystyny Pelak, Teodory Pelak, Czesławy Pelak, Kazimiery Pelak, Marianny Pelak i Heleny Pelak z 28 stycznia 1949 roku

Do Obywatela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta w Warszawie, za pośrednictwem Wojskowego Sądu Rejonowego, Warszawa, ulica Koszykowa numer 82. Pelakówny Krystyna, Teodora, Czesława, Kazimiera, Marianna i Helena, zamieszkałe w Kolonii Halinówka, gmina Karczmiska, poczta Wojciechów, powiat Puławy, województwo lubelskie. Prośba w sprawie ułaskawienia naszego brata, Tadeusza Pelaka, z kary śmierci. Brat nasz, Tadeusz Pelak, urodzony … Czytaj dalej Prośba o łaskę Krystyny Pelak, Teodory Pelak, Czesławy Pelak, Kazimiery Pelak, Marianny Pelak i Heleny Pelak z 28 stycznia 1949 roku