Oświadczenie Barbary Łaczyńskiej z 25 października 1948 roku

Oświadczenie. Ja, niżej podpisana, Barbara Łaczyńska, córka Lejzora Ludwika i Sabiny z Warenholców, małżeństwa Nowak, zamieszkała w Lublinie, ulica Północna 27, niniejszym oświadczam, i gotowa jestem potwierdzić to przysięgą, na żądanie Władzy lub Sądów, że ja – od dnia 27 czerwca 1943 roku do końca października 1944 roku – ukrywałam się, przed prześladowaniami ludności żydowskiej … Czytaj dalej Oświadczenie Barbary Łaczyńskiej z 25 października 1948 roku