Prośba o łaskę Władysława Nowickiego z 18 listopada 1948 roku

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Prośba o ułaskawienie Władysława Nowickiego, skazanego na karę śmierci, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego, z dnia 15 listopada 1948 roku. Zwracając się do Pierwszego Obywatela Rzeczypospolitej z prośbą o ułaskawienie, pragnę dokładnie umotywować, jakie przyczyny zaprowadziły mnie na ławę oskarżonych i jakie pobudki kierowały mną, w mej dotychczasowej działalności. … Czytaj dalej Prośba o łaskę Władysława Nowickiego z 18 listopada 1948 roku