Zaświadczenie Jana Pietrusiewicza z 25 października 1948 roku

Numer repertorium 1682/48. Lublin, dnia dwudziestego piątego (25) października tysiąc dziewięćset czterdziestego ósmego (1948) roku. Ja, niżej podpisany, Jan Pietrusiewicz, notariusz w Lublinie, zaświadczam, że powyższy podpis „Łaczyńska Barbara” położyła własnoręcznie, w mojej obecności, osobiście mi nieznana Łaczyńska Barbara z Nowaków, zamieszkała w Lublinie, przy ulicy Północnej, pod numerem 27, która na dowód swej tożsamości … Czytaj dalej Zaświadczenie Jana Pietrusiewicza z 25 października 1948 roku