Akt oskarżenia z 8 lipca 1948 roku

„Zatwierdzam”. Naczelnik Wydziału Drugiego Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, (–) Humer, major. Warszawa, dnia 14 lipca 1948 roku. Akt oskarżenia przeciwko: 1) Nowickiemu Władysławowi, synowi Aleksandra, oskarżonemu z artykułu 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, artykułu 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu … Czytaj dalej Akt oskarżenia z 8 lipca 1948 roku