Pismo Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego z 2 marca 1949 roku

Szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. W sprawie: Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, Łukasika Stanisława, syna Feliksa, Grońskiego Romana, syna Konstantego, Tudruja Edmunda, syna Pawła, Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, Pelaka Tadeusza, syna Władysława i Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, skazanych, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, numer … Czytaj dalej Pismo Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego z 2 marca 1949 roku