Postanowienie o zamknięciu śledztwa z 1 czerwca 1948 roku

Postanowienie o zamknięciu śledztwa. Warszawa, dnia 1 czerwca 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, rozpatrzywszy materiały śledztwa w sprawie przeciwko: 1) Nowickiemu Władysławowi, synowi Aleksandra, 2) Dekutowskiemu Hieronimowi, synowi Jana, 3) Łukasikowi Stanisławowi, synowi Feliksa, 4) Grońskiemu Romanowi, synowi Konstantego, 5) Tudrujowi Edmundowi, synowi Pawła, 6) Miatkowskiemu Jerzemu, synowi … Czytaj dalej Postanowienie o zamknięciu śledztwa z 1 czerwca 1948 roku