Postanowienie o zamknięciu śledztwa z 1 czerwca 1948 roku

Postanowienie o zamknięciu śledztwa. Warszawa, dnia 1 czerwca 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, rozpatrzywszy materiały śledztwa w sprawie przeciwko: 1) Nowickiemu Władysławowi, synowi Aleksandra, 2) Dekutowskiemu Hieronimowi, synowi Jana, 3) Łukasikowi Stanisławowi, synowi Feliksa, 4) Grońskiemu Romanowi, synowi Konstantego, 5) Tudrujowi Edmundowi, synowi Pawła, 6) Miatkowskiemu Jerzemu, synowi Józefa, 7) Wasilewskiemu Arkadiuszowi, synowi Stanisława, 8) Pelakowi Tadeuszowi, synowi Władysława, i zważywszy, że śledztwo dostarczyło podstaw do rozprawy, zgodnie z artykułem 171 § 1 Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, postanowił: śledztwo w sprawie niniejszej zamknąć. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. /–/ Chimczak, porucznik. Wykonano trzy egzemplarze. /D.T./.