Artykuły znanych autorów

Lata życia rodziców Hieronima Dekutowskiego

Daty urodzin dzieci Jana i Marii Dekutowskich

Józef Dekutowski

Jak „Reżu” stał się mężczyzną – czyli o okresie młodzieńczym Hieronima Dekutowskiego

Wymiary ciała i waga Hieronima Dekutowskiego podczas pobytu w Wielkiej Brytanii

Uwolnienie więźniów pod Wojcieszynem 28 lutego 1944 roku

Akcja „Zapory” pod Kożuchówką 17 lipca 1944 roku

Rozbrojenie posterunku Milicji Obywatelskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 19 maja 1945 roku

Nastanie zmierzchu

Tragedia w Ignasinie

Czas wyborów

Śmierć „Cedura”

Partyzanci majora „Zapory”

Kryptonim „Czerwone krawaty”

Odpis aktu chrztu Barbary Rejniewicz

Fragment wspomnień

Opis aresztowania Hieronima Dekutowskiego i towarzyszy, będący fragmentem powieści „Na stracenie”

Charakterystyka zeznań Hieronima Dekutowskiego

Jak zginął Wojciech Lis

Fragment wpisu do pamiętnika z 1 grudnia 1948 roku

Opis karceru w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie

Wspomnienia więźnia okresu stalinowskiego

Relacja z pobytu w więzieniu na Mokotowie

Relacja z pobytu w więzieniu na Mokotowie

Tajemnica cmentarza na Służewie

Opis egzekucji wykonywanych w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie

Okoliczności śmierci oficera Armii Krajowej kapitana Zdzisława Brońskiego pseudonim „Uskok”

Tragedia żołnierza wyklętego. Zagadka śmierci działacza niepodległościowego Władysława Dudka.

Relacja ze spotkania z Władysławem Nowickim

Charakterystyka pracy magisterskiej pod tytułem „Działalność i likwidacja zgrupowania »Zapory«”

Sens tamtej walki

Operacyjna działalność lubelskiej jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko zgrupowaniu „Zapory”

Likwidacja „Zapory”

Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Siedmiu z Tysięcy

„Zapora”. Dziennik znaleziony na pobojowisku.

Realia pierwszych powojennych lat. Prawda – rzecz niepodzielna.

Dwa życiorysy jednego człowieka

Złowrogi cień „Zapory”

Tragiczny koniec „Zapory”

Kim był „Zapora”?

Oblicza honoru

Słowo na dzień 12 marca 1989 roku

Słowo na dzień 12 marca 1989 roku

Epitafium dla majora Dekutowskiego

Są wśród nas

Powrót do tematu. Oblicza honoru.

Nie byłoby zbrojnego podziemia, gdyby w sierpniu 1944 roku nie aresztowano ujawniających się żołnierzy Armii Krajowej

Szukajmy prawdy. Każda wojna domowa jest w historii kartą tragiczną.

Droga do prawdy. Czas, aby druga strona również spojrzała krytycznie na swoją działalność.

Wstęp do artykułu Jana Ptasińskiego „Raz jeszcze o »Zaporze«”

Raz jeszcze o „Zaporze”

Sprawy wciąż bolesne. Zanotowane w kalendarzu.

Jeden życiorys „Zapory”

Jeden wielki dramat

W 41. rocznicę śmierci majora Dekutowskiego – „Zapory”

Fragment audycji radiowej „Wspomnienie o majorze Hieronimie Dekutowskim ps. »Zapora«”, nadanej 20 marca 1990 roku w Radiu Wolna Europa

Słowo na dzień 15 lipca 1990 roku

Komunikat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Lublin

Partyzant „Zapory”

Pamięci majora „Zapory” i księdza „Czarnego”

Żołnierze „Zapory” znów zorganizowani

Skarb „Rysia”

Pamięć majora „Zapory”. Wybraliśmy walkę.

Medal dla „Zapory”

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Hieronimowi Dekutowskiemu w Kazimierzu Dolnym 19 maja 1996 roku

Obrona pamięci Nowickiego. Dwie sporne książki.

Zaproszenie na pokaz filmów z 19 lipca 2009 roku

„»Zapora« zawsze zastanawiał się, czy ktoś będzie o nas pamiętał, czy ktoś będzie pamiętał o tym, że walczyliśmy o Polskę i nie byliśmy bandytami…”

Czyny i pamięć

Arcybiskup Józef Życiński patronem placu

Wykaz przedmiotów odnalezionych przy szczątkach Hieronima Dekutowskiego

Daty konferencji prasowych, na których poinformowano o odnalezieniu szczątków Hieronima Dekutowskiego i towarzyszy

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie sprowadzenia doczesnych szczątków, przygotowania pogrzebu i pochówku cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

Zaproszenie na pogrzeb Hieronima Dekutowskiego z 27 września 2015 roku

Fragment exposé Prezesa Rady Ministrów wygłoszonego 12 grudnia 2017 roku

Oświadczenie w sprawie upamiętnienia majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w 75. rocznicę jego śmierci

Oświadczenie w sprawie upamiętnienia majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w 75. rocznicę jego śmierci

Słowo na dzień 17 marca 2024 roku

Pamięci bohatera

Cichociemni na Lubelszczyźnie: Hieronim Dekutowski

Hieronim Dekutowski (1918–1949)

„Zapora”

„Zapora”

„Zapora”

Major „Zapora”

Pożegnania. Zdzisław Broński ps. „Uskok” (1912–1949). Wspomnienie.

Pożegnania. Mieczysław Cieszkowski ps. „Grzechotnik” (1910–1944). Wspomnienie.

Noty biograficzne. Jan Flisiak ps. „Chłopicki”.

Życiorys Izabelli Kochanowskiej

Życiorys Wojciecha Kozłowskiego

Życiorys Józefa Kuśmierza

Stanisław Łukasik ps. „Ryś” (1918–1949)

Pożegnania. Kapitan Bogusław Marzyś ps. „Rosa”. Wspomnienie.

Życiorys Heleny Marzyś–Michałowskiej

Życiorys Józefa Niezgody

Życiorys Władysława Nowickiego zamieszczony w „Encyklopedii »Solidarności«”

Życiorys Kazimierza Pastuszaka

Życiorys Stanisława Ruska

Pożegnania. Mieczysław Szymanowski ps. „Wampir”. Żegnaj kolego!

Pożegnania. Zygmunt Wiśniewski ps. „Szczepko”. Wspomnienie.

Życiorys Szczepana Żelaznego