Dokumenty dotyczące Arkadiusza Wasilewskiego

Koperta na dokumenty Arkadiusza Wasilewskiego

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Arkadiusza Wasilewskiego

Zaświadczenie rejestracji Arkadiusza Wasilewskiego

Świadectwo chrztu Arkadiusza Wasilewskiego

Protokół rewizji osobistej Arkadiusza Wasilewskiego z 18 września 1947 roku

Protokół rewizji osobistej Arkadiusza Wasilewskiego z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Wasilewskiemu z 20 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 20 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 22 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 23 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 12 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 27 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 28 kwietnia 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Arkadiusza Wasilewskiego z 1 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Arkadiuszowi Wasilewskiemu z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Arkadiuszowi Wasilewskiemu z 16 czerwca 1948 roku

Nakaz uwięzienia Arkadiusza Wasilewskiego z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Arkadiusza Wasilewskiego z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Arkadiusza Wasilewskiego z 18 listopada 1948 roku

Skarga rewizyjna Władysława Szymaszka z 21 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Władysława Szymaszka z 22 listopada 1948 roku

Protokół wykonania wyroku śmierci względem Arkadiusza Wasilewskiego z 7 marca 1949 roku