Wykazy akcji zbrojnych

Wykaz napadów bandy „Zapory” i jego pododdziałów

Wykaz dokonanych przestępstw przez bandę „Zapory”

Dane o napadach dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały

Wykaz dokonanych przestępstw przez bandę „Zapory” i jego pododdziały za okres od 1944 roku do miesiąca października 1947 roku

Wykaz dokonanych napadów przez bandę „Zapory” i pododdziały od czasu wyzwolenia do dnia 1 października 1947 roku na terenie powiatu biłgorajskiego

Wykaz napadów dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały na terenie powiatu Puławy od dnia 1 stycznia 1945 roku do dnia 20 października 1947 roku

Wykaz napadów terrorystycznych i rabunkowych dokonanych przez pododdziały bandytów „Zapory” na terenie powiatu Krasnystaw za okres od 6 czerwca 1946 roku do 1 października 1947 roku

Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Woźniaka Kazimierza „Szatana”

Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Woźniaka Kazimierza „Szatana”

Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Szatana” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku

Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Brońskiego „Uskoka”

Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” pod dowództwem „Uskoka” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku

Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Targońskiego „Brzozy”

Wykaz przestępstw dokonanych przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Brzozy” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia do dnia 1 października 1947 roku

Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Szymuli Józefa „Jordana”

Wykaz przestępstw bandy „Ordona”